Hoeveel kost ziekteverzuim in uw bedrijf?

Uit onderzoek blijkt ziekteverzuim verantwoordelijk te zijn voor maar liefst 2,6% van de totale loonkosten. Bovendien veroorzaken zieke medewerkers mogelijks een vicieuze cirkel van almaar hogere verzuimcijfers. De remedie? Een preventief gezondheidsbeleid.

In een onderzoek bij 120 Europese bedrijven onderzocht Kronos, de internationale specialist personeelsmanagement, de kostprijs van betaalde afwezigheid van medewerkers, waaronder ziekteverzuim. De organisatie berekende zowel de directe kosten als de indirecte kosten die het gevolg waren van productiviteitsverlies.

Hoe werden de verzuimkosten berekend?

Om het gemiddelde percentage van ziekteverlof te berekenen, mat Kronos voor het kalenderjaar 2013 twee elementen:

  • het totale aantal werkdagen (gemiddeld 269);
  • het totale aantal betaalde ziektedagen.

Uit de antwoorden bleek dat medewerkers gemiddeld 2,6% van alle werkdagen ziekteverlof hebben.

Directe én indirecte kosten

Aangezien het om betaald verlof gaat, leidt dit voor een bedrijf tot een directe kostprijs van 2,6% van de totale loonkosten. En dan mogen we de indirecte kosten als gevolg van productiviteitsverlies niet vergeten.

In de eerste plaats komen die natuurlijk van de zieke medewerker zelf. Maar ook van de leidinggevende en de collega’s: zij moeten die afwezigheid immers opvangen. Bijvoorbeeld door (een deel van) het takenpakket over te nemen, of op zoek te gaan naar een vervangende werkkracht. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort ongeplande afwezigheden leidt tot een productiviteitsverlies van 30%.

Risico op chronisch personeelstekort

De conclusie is duidelijk: voor een bedrijf loont het absoluut de moeite om aandacht te besteden aan ziekteverzuim. Voor u het weet, kampt u immers met een chronisch personeelstekort. Dat kan een verhoogd stressniveau veroorzaken bij de aanwezige medewerkers.

Zo komt een organisatie snel in een negatieve spiraal terecht: de toegenomen stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de overige medewerkers, en dat kan op zijn beurt leiden tot nog meer gemiste werkdagen.

De eerste stap

Inzicht verwerven in de oorzaken is de eerste stap om verzuim van korte en lange duur structureel aan te pakken. Na een nulmeting is een planmatige aanpak essentieel. Hiervoor zijn beschikbare gegevens (demografische gegevens, de gegevens uit de sociale balans, gerichte bevragingen …) al een goede leidraad.

Daarna is het tijd om preventieacties op maat uit te werken, samen met HR, leidinggevenden en de interne en externe preventiedienst. Mensura denkt hiervoor graag met u mee.