De impact van COVID-19 op de werkvloer: “Veel organisaties nemen mentaal welzijn ter harte”

Dat COVID-19 zijn sporen nalaat op ons mentaal welbevinden is geen geheim. Koen Van Hulst, verantwoordelijke mentaal welzijn bij Mensura, licht toe wat de impact is op de werkvloer. Zo blijkt 1 op 7 werknemers zich niet goed te voelen. Maar er is ook goed nieuws: organisaties sleutelen volop aan hun aanpak om werknemers beter te beschermen en ondersteunen.

Organisaties zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. Telewerk, de veranderde verwachtingen en noden van werkgevers, het grotere belang van de work-life balance… hebben de kaarten anders geschud. Het komt er voor organisaties nu op aan zich een stuk heruit te vinden, de puzzel opnieuw te leggen. Sommige werknemers slagen er vlot in om zich nieuwe manieren van werken en samenwerken eigen te maken, maar anderen ervaren daarbij toch moeilijkheden.

Qua aanvragen van werknemers voor een gesprek met een psychosociaal preventieadviseur, zien we een stijging van 20% in vergelijking met de periode vóór COVID-19. Veelzeggend daarbij is dat toch 1 op 7 aangeeft zich niet goed te voelen. Voorlopig blijft die stijgende tendens van aanvragen zich ook doorzetten.

Toch zijn er ook positieve signalen. Organisaties gaan meer en meer preventief te werk, wat op verschillende manieren tot uiting komt. Zo is er een stijgende vraag naar onze SONAR-bevraging (+28%), de psychosociale risicoanalyse waarmee de huidige situatie in kaart wordt gebracht. Om gerichte acties te kunnen ondernemen, is een goed beeld nodig van de verbeterpunten. Organisaties die van daaruit vertrekken, hebben meteen veel meer impact op het mentaal welzijn.

Tegelijk is er een kentering in de mindset rond opleidingen. Er wordt veel verantwoordelijkheid gelegd bij de leidinggevenden – ook rond het bewaken van het mentaal welzijn van werknemers – en het besef groeit dat ze daarbij ondersteuning nodig hebben.
 


Tot slot tonen meer en meer organisaties interesse in ruimere psychosociale begeleiding van hun werknemers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het groeiend aantal Employee Assistance Programs (+38%). Daarbij kunnen werknemers en hun gezinsleden een beroep doen op een pyscholoog voor privékwesties. Nu er meer aandacht is voor de work-life balance, dringt het besef door dat wat zich afspeelt in de private sfeer een direct impact heeft op het werk.

In de huidige omstandigheden lijken me drie concrete aanbevelingen op hun plaats. Eén: organisaties doen er goed aan om te focussen op het leggen van hun eigen puzzel. Wat zijn de noden of de struikelblokken en hoe kan erop ingespeeld worden? Twee: maak van de zorg voor het mentaal welzijn een duurzaam verhaal. Een paar ingrepen zullen niet volstaan om alles op orde te hebben, maar door te blijven opvolgen en bijsturen is merkbare vooruitgang binnen ieders bereik. Drie: werk participatief en betrek medewerkers in het verhaal. Bevraag hen en speel in op wat zij nodig hebben. En dat betekent ook: check regelmatig de impact van de acties die worden opgezet.