Nieuwe regels voor milieuvergunningen in Brussels Gewest: wat is er veranderd?

Een garage, een frituur, een droogkuis, een hoogspanningscabine … heel wat activiteiten en installaties hebben een vervuilende impact op het milieu. Hiervoor is een milieuvergunning vereist. Op 20 april 2019 trad een nieuwe regelgeving in werking, die de regels voor milieuvergunningen in de Brusselse gemeenten al gedeeltelijk wijzigde. Sinds 1 september zijn daar nog een pak nieuwigheden bijgekomen.

We zetten de vier belangrijkste wijzigingen op een rij. 

1. Nieuwe lijst van ingedeelde inrichtingen

Installaties en bedrijvigheden met een schadelijke impact op het milieu en de volksgezondheid, bv. een garagewerkplaats, schrijnwerkerij of parkeergarage worden opgenomen in een lijst met hinderlijke activiteiten. Deze lijst telt meer dan 200 apparaten en werkzaamheden, opgedeeld in vijf klassen, gaande van een geringe tot een beduidende potentiële invloed op het milieu. Die klassering bepaalt of voor uw machine of bezigheid wel of niet een vergunning nodig hebt.

Sinds 1 september is deze lijst geüpdatet. Sommige inrichtingen werden in een nieuwe klasse ingedeeld of kregen andere normen opgelegd, bijvoorbeeld het maximaal toegelaten volume of vermogen waarvoor geen vergunning nodig is.

Raadpleeg de nieuwe lijst om te weten of u voor uw machine of activiteit een vergunning moet aanvragen.

2. Gewijzigde aanvraagprocedure

Tot voor kort volstond het om uw vergunningsaanvraag in te dienen bij de dienst Leefmilieu Brussel. Voortaan moet u uw aanvraag inleveren bij:

  • Brussel Stedenbouw en Erfgoed: voor projecten die een bouw- en milieuverginning nodig hebben – ook wel ‘gemende projecten’ genoemd;
  • Leefmilieu Brussel: voor niet-gemengde projecten van klasse 1A, 1B, 1C of 1D;
  • De gemeente of Leefmilieu Brussel: voor projecten van klasse 2 en aangiftes klasse 3.

De aanvraag hoeft niet langer per aangetekende brief te gebeuren, al geldt dat natuurlijk wel als bewijs van verzending. Stuur uw aanvraag per gewone brief of via elektronische weg naar de bevoegde instantie.

3. Milieuvergunning minder langer geldig

In het verleden moest u na 30 jaar een nieuwe vergunning aanvragen. De nieuwe wetgeving kort de geldigheidstermijn in tot 15 jaar. De termijn gaat in:

  • vanaf de (op)start van de activiteit of installatie, op voorwaarde dat u de vergunningverlenende overheid 15 dagen vóór die datum hebt ingelicht;
  • vanaf de datum van de aflevering van de vergunning, indien u de vergunningverlenende overheid niet of niet tijdig op de hoogte bracht van de startdatum.

Eenmaal de milieuvergunning op zak, kunt u de termijn eenvoudig opnieuw verlengen met 15 jaar. Dien daarvoor een aanvraag in binnen de 2 jaar vóór het einde van de lopende milieuvergunning.

4. Uitvoeringstermijn van het project verlengd

U moet de milieuvergunning aanvragen alvorens uw project van start gaat. Nadat u de vergunning hebt verkregen, hebt u voortaan 3 jaar – in plaats van 2 – voor de uitwerking, bouw, inrichting … van uw project.

Meer weten?

Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel. U leest er alles over de nieuwe wetgeving in hun praktische gids voor milieuvergunningen. U vindt er ook informatieve video’s en begeleiding bij het doorlopen van de administratieve procedure.

Wilt u weten of de gewijzigde wetgeving invloed heeft op uw bedrijf of organisatie? Onze milieuspecialisten checken aan de hand van de ‘Quickscan milieuvergunningen’ of uw milieuvergunning strookt met de nieuwe wetgeving.

 

Mail ons op milieu@mensura.be of bel ons op het nummer +32 11 26 99 92.