Minder lawaai in een industriële werkomgeving: zo pakt u het aan

Lawaaidoofheid en gehoorschade behoren tot de meest voorkomende beroepsziektes in België. Naast tijdelijk of blijvend verminderd gehoor, leidt het mogelijk ook tot concentratievermindering, stress of verhoogde kans op arbeidsongevallen. Als werkgever kunt u stappen ondernemen om dat te voorkomen.

Lawaai op de werkvloer valt relatief makkelijk te meten. Of u al dan niet verplicht bent om een geluidsmeting te laten uitvoeren, hangt af van de risicoanalyse. Als blijkt dat uw medewerkers tijdens hun werk (kunnen) worden blootgesteld aan lawaai, bepaalt uw interne of externe dienst voor preventie bescherming op het werk het niveau van de blootstelling.

Sommige veranderingen aan de werkomgeving, zoals nieuwe processen en werkmethodes, nieuwe machines of materialen of de ingebruikname van een ander gebouw, hebben een impact op het lawaai. In dergelijke gevallen laat u de geluidsmetingen updaten.

Wanneer is luid te luid?

Afhankelijk van het resultaat, bent u wettelijk verplicht om stappen te nemen. Per richtwaarde gelden er specifieke maatregelen.

Vanaf 80 dB(A),

 • Stel gehoorbescherming ter beschikking van uw medewerkers.
 • Voorzie voorlichting en een opleiding in het kader van blootstelling aan lawaai.
 • Uw medewerkers worden elke 5 jaar aan een audiometrie onderworpen.

Vanaf 85 dB(A),

 • Uw medewerkers en eventuele bezoekers zijn verplicht om gehoorbescherming te dragen.
 • Voorzie voorlichting en een opleiding in het kader van blootstelling aan lawaai.
 • Uw medewerkers krijgen elke 3 jaar een audiometrie.
 • Baken de gevarenzones af. Voorzie gepaste signalisatie en breng pictogrammen aan op de werkvloer.
 • Neem gepaste maatregelen om de blootstelling te beperken.

Vanaf 87 dB(A), rekening houdend met het dempend effect van gehoorbescherming:

 • Onderneem dezelfde stappen als bij 85 dB(A).
 • Uw medewerkers ondergaan jaarlijks een audiometrie.
 • Neem onmiddellijk maatregelen om de blootstelling aan lawaai te verminderen en te voorkomen.

In 3 stappen naar minder blootstelling aan lawaai

Bij blootstelling aan lawaai grijpen werkgevers gemakkelijk naar gehoorbescherming als eerste maatregel. Gehoorbescherming als eerste snelle maatregel kan, maar de eliminatie van lawaaibronnen of verspreiding van lawaai zijn de werkelijke prioriteiten.

 1. Neem de bron van overmatig geluid weg (als dat mogelijk is)
  Kies voor arbeidsmiddelen, machines en werkmethodes die geen of zo weinig mogelijk lawaai produceren.
   
 2. Beperk de verspreiding van en de blootstelling aan lawaai.
  • Probeer de geluidsbronnen af te schermen door ze in aparte ruimtes te plaatsen of installeer absorberende materialen rondom de lawaaibronnen.
  • Pas indien mogelijk het ontwerp en de indeling van de werkpost en de arbeidsplaats aan.
  • Daarnaast kunt u jobrotatie invoeren om zo de blootstelling te verminderen.
    
 3. Pas wanneer bovenstaande maatregelen onvoldoende impact hebben, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (oordoppen, op maat gemaakte oordoppen of otoplastieken, oorkappen) aangewezen. 

Mensura helpt u lawaai aan te pakken

Met geluidsmetingen hebt u zicht op het heersende geluidsniveau in uw onderneming waardoor u – indien nodig – maatregelen kunt nemen om de geluidsbelasting te verminderen. Daarnaast brengt een audiometrie eventuele lawaaidoofheid bij uw medewerkers in kaart. Een opleiding sensibiliseert hen voor de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken.

 

Meer informatie? Wij helpen u graag: mail ons of bel +32 2 549 71 00.