Nieuwe tarieven en premies voor circulaire verwerking bedrijfsverpakkingen

Bent u aangesloten bij Valipac? Het beheerorganisme stimuleert de duurzame verwerking van bedrijfsmatige verpakkingen en keert daarvoor recyclagepremies uit. Met nieuwe tarieven en premies schakelt Valipac vanaf 2022 een versnelling hoger om de circulaire verwerking van bedrijfsverpakkingen te bevorderen. Zo bespaart u grondstoffen én draagt u uw steentje bij aan de duurzame transitie.

Een stap dichter bij een circulaire economie

In een lineaire economie zetten bedrijven nieuwe grondstoffen in voor verpakkingen die na gebruik worden afgedankt. Om de impact op het milieu te beperken, wordt er in België al zo’n twintig jaar hard ingezet op recyclage en hergebruik. In de circulaire economie gaan we nog een stap verder en laten we zo weinig mogelijk grondstoffen verloren gaan.

Op 1 januari 2022 ging een nieuwe erkenningsovereenkomst in werking tussen de Interregionale Verpakkingscommissie en Valipac, het beheerorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. De nieuwe overeenkomst zet volop in op de overgang van een lineair naar een circulair model. Zo komen er nieuwe premies en bonussen om lokale recyclage aan te moedigen. Valipac wijzigt ook zijn tarieven.

Terugname- en informatieplicht

Als uw bedrijf jaarlijks meer dan 300 kg verpakkingsafval produceert, moet u daarvan 80% recycleren (terugnameplicht) én aantonen dat u dat wettelijk bepaalde recyclagepercentage haalt (informatieplicht). Zit uw bedrijf aan meer dan 300 ton? Dan moet u bovendien jaarlijks ook een preventieplan indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie.

U kunt zelf de terugname- en informatieplicht vervullen, maar een beheerorganisme kan dat ook voor u doen. Fost Plus is verantwoordelijk voor huishoudelijke verpakkingen (van koekjesdozen tot petflessen), Valipac voor bedrijfsmatige verpakkingen (denk aan vloeistofverpakkingen groter dan 20 liter en industriële verpakkingen).
 

De belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u indien u bent aangesloten bij Valipac? Een overzicht.

 1. Aangepaste tarieven
  De overheid verplicht Valipac sinds kort sociale controles uit te voeren bij buitenlandse afvalwerkers. Om dat te bekostigen, verhoogt het beheerorganisme voor het eerst in twintig jaar zijn tarieven.

  De nieuwe tarieven:
  - Recycleerbare materialen (excl. kunststof): 17 euro per ton
  - Recycleerbaar kunststof: 53 euro per ton
  - Niet-recycleerbare materialen: 80 euro per ton

  De behandeling van herbruikbare verpakkingen blijft gratis.
   
 2. Verhoogde startpremie en recyclagepremie voor metaal
  De startpremie, bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken om verpakkingsafval te sorteren, wordt verhoogd van 100 euro naar 150 euro.

  De recyclagepremie wordt van hout, plastic en spanbanden uitgebreid naar metaal. Per ton metaal ontvangt u 10 euro recyclagepremie. Zo hoopt Valipac om het recyclagepercentage voor bedrijfsmatig verpakkingsmetaal op te krikken naar 90%.

  Alle recyclagepremies vanaf 1 januari 2022:
  - Metaalafval: 10 euro per ton
  - Houten verpakkingsafval: 10 euro per ton
  - Plastic verpakkingsafval: 30 euro per ton
  - Afval plastic spanbanden: 50 euro per ton
   
 3. Bonus voor gerecycleerd plastic in verpakkingen
  Uw bedrijf ontvangt vanaf dit jaar eenbonus van50 euro per ton plastic verpakkingen die voor minstens 30% uitgerecycleerd materiaal bestaan. De bonus geldt enkel voor gerecycleerd materiaal verbruikt door consumenten (post-consumer waste), niet voor hergebruikt industrieel afval. Komt u in aanmerking? Dan kunt u het My Recyled Content-kwaliteitslabel aanvragen.
   

Nieuwe premies voor afvalinzamelaars

Ook voor afvalinzamelaars zijn er nieuwe premies. Valipac wil met die financiële prikkels lokale recyclage stimuleren:
- 20 euro per ton voor recyclage binnen de EU
- 10 euro per ton voor recyclage in een straal van 300 km rond Brussel
- 5 euro per ton voor recyclage door EuCertPlast-recycleurs (een Europese garantie dat kunststof duurzaam verwerkt wordt)

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Bent u al aangesloten bij Valipac, dan profiteert u automatisch van nieuwe recyclagepremies. De nieuwe tarieven worden voor het eerst toegepast bij de facturatie van het voorschot, samen met de afrekening van 2021.

Nog niet aangesloten? Dan is dat het overwegen waard, zeker door de verhoogde startpremie.
 

Hebt u nog vragen over de terugname- of informatieplicht of wilt u advies over de verplichtingen voor recyclage?

Neem contact op met onze milieu-experts via +32 11 26 99 92 of milieu@mensura.be.