Optimaal beschermd met de juiste vaccins

Vaccins beschermen en redden levens, en spelen een belangrijke rol in preventie op de werkvloer. Afhankelijk van de mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan hun job kunnen medewerkers inentingen nodig hebben.

Vaccinatie verplicht

Bepaalde vaccins zijn wettelijk verplicht. Denk maar aan tetanus, beter bekend als klem. De overheid heeft vastgelegd dat vaccinatie moet voor sommige medewerkers. Het gaat om medewerkers:

  • in de land- en tuinbouw,
  • in slachthuizen en personen die in contact komen met dierlijk afval,
  • in de vee- en pluimveeteelt,
  • die wegen en riolen aanleggen en onderhouden.

‘It comes with the job’

De ene job is de andere niet, en dat geldt ook voor de risico’s die ermee verbonden zijn. Afhankelijk van de risicoanalyse van de bedrijfsarts en het CPBW kunnen inentingen nodig zijn.

  • Rioolarbeiders en medewerkers van kinderdagverblijven hebben een verhoogd risico op hepatitis A, omdat het overdraagbaar is via ontlasting.
  • Snij-, prik- of bijtongevallen zijn gevaarlijk voor hepatitis B. Daarom behoren  verpleeg- en zorgkundigen, laboranten, ziekenhuismedewerkers, sociaal assistenten, gevangenisbewakers en opvoeders tot de risicogroep.

Voor bepaalde beroepscategorieën is er een tussenkomst voorzien in de vaccinatie door Fedris.

Goed voorbereid de grens over

Trekt een van uw medewerkers beroepshalve naar het buitenland? Vooral derdewereldlanden en exotische bestemmingen hebben specifieke gezondheidsrisico’s.

In overleg met uw medewerker gaat de bedrijfsarts na welke vaccins van toepassing zijn. Samen bekijken ze ook of andere preventiemaatregelen nodig zijn, zoals geneesmiddelen tegen malaria.

Weg met de griep

Griepvirussen veranderen regelmatig. De meeste griepvaccins beschermen maar zo’n half jaar. Daarom krijgen uw medewerkers het vaccin het best elk najaar. Zo beschermt u uw medewerkers tegen de ziekte, en vermijdt u een toename van het ziekteverzuim door een winterse grieppiek.