Proefproject houdt chronisch zieken professioneel actief

Sommige medewerkers worden gehinderd in hun professioneel functioneren door een chronische ziekte. Door de arbeidsomstandigheden aan te passen en begrip te creëren op de werkvloer, kunnen ze toch aan de slag blijven. Dat is de insteek van het pilootproject Activ84worK (‘activate for work’), waar Mensura samen met verschillende partners de schouders onder zet.

Activ84work laat medewerkers met een chronische inflammatoire darmziekte toe om professioneel actief te blijven. Door hen, in samenspraak met hun werkgever, gebruik te laten maken van telewerk (werken van thuis uit), kunnen zij aan de slag blijven. Tegelijk voelen ze zich minder beknot door hinderlijke fysieke klachten en ongemakken, schroom of sociaal isolement.

Het pilootproject onderzoekt gedurende acht maanden voor een twintigtal patiënten of, en in welke mate, thuiswerk een interessant alternatief kan zijn. Niet alleen het welzijn van de patiënt wordt opgevolgd, ook de tevredenheid van de werkgever en het absenteïsme (de socio-economische kost voor de maatschappij) zijn belangrijke parameters. De finale resultaten worden in de eerste helft van 2016 verwacht.

Getuigenis

Dries (33), een sociaal werker uit Ronse, getuigt dat zijn leven volledig in het teken stond van zijn aandoening. Sinds april 2015 neemt hij deel aan Activ84worK. “Overdag ging ik zo goed als mogelijk werken, maar ’s avonds was ik volledig uitgeteld. Na verloop van tijd kreeg ik bijkomende complicaties door een verlaagde weerstand en moest ik steeds vaker ziekteverlof nemen. Telewerk binnen het kader van Activ84worK vormt voor mij een bijzonder welgekomen oplossing. Ik werk nu deels thuis, beschik over mijn eigen toilet en heb voldoende rust om op de andere dagen in betere conditie te verschijnen op mijn job.”

Werkbaar werk

Abbvie, Mensura, Proximus, SD Worx en het UZ Leuven slaan de handen in elkaar voor Activ84worK. Katrien Mortelmans, directeur R&D: “Met duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk als kernbegrippen sluit dit project helemaal aan bij de aanpak en visie van Mensura. We stellen daarom graag onze expertise ter beschikking rond het optimaliseren van aanwezigheid op het werk, begeleiding bij terugkeer naar de werkvloer en het aanpakken van onnodig verzuim.

Mensura voorziet ondersteuning voor werkgevers op maat van hun specifieke noden. Daarnaast treden we voor de patiënt en zijn of haar artsen op als tussenpersoon met focus op de werkomstandigheden. Ten slotte wijden we een wetenschappelijk artikel aan de resultaten van dit project.”

Meer informatie over Activ84Work vindt u op de site van de patiëntenvereniging Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging (CCV). Activ84worK zoekt nog bijkomende patiënten. Ook alle informatie over deelname en inschrijving vindt u daar terug.