Steeds meer vrouwen in veiligheid en preventie: 5 vragen aan ons Mensura-panel

Veiligheid en preventie: decennialang was het een echte mannenwereld. Maar de vervrouwelijking is al een tijdje ingezet. Ook Mensura telt heel wat vrouwelijke preventieadviseurs en arbeidsartsen. Op Vrouwendag stellen we vijf vragen aan een vijfkoppig vrouwelijk panel. Over hun job, ‘vrouwelijke’ skills en het belang van deze dag.

Het panel

“Ongelijkheid en discriminatie zijn de wereld nog lang niet uit.”
Anne Berghmans, preventieadviseur
 

“Elke dag is een vrouwendag én een mannendag”
Gretel Schrijvers, algemeen directeur
 

“De toegevoegde waarde zit in een mix, dat is pure wetenschap”
Muriel Van Cauwenberghe, preventieadviseur
 

“Mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van aanpakken. Die verschillen moeten we net omarmen, omdat ze complementair werken.”
An De Roeck, Medisch Directeur
 

“Onze job speelt zich nog vaak af in een mannenwereld.”
Heidi Henkens, preventieadviseur psychosociale aspecten

1. Wat betekent Vrouwendag voor jou?

Anne Berghmans: “Deze dag herinnert ons aan het belang van vrouwen in de samenleving, privé en professioneel. Want hoewel er al veel vooruitgang geboekt is op emancipatievlak, ongelijkheid en discriminatie zijn de wereld nog lang niet uit.”

Gretel Schrijvers: “Ik vind het jammer dat we nog altijd een Vrouwendag nodig hebben om aandacht te vragen voor de positie van de vrouw in de maatschappij. Elke dag moet een vrouwendag én een mannendag zijn.”

Muriel Van Cauwenberghe: “Dat klopt, voor mij hoeft zo’n themadag niet per se. We moeten toch elke dag respect tonen voor elkaar? Door vrouwen één dag in de spotlights te zetten, voeden we misschien zelfs net de genderstereotiepen waar we komaf mee willen maken.”

An De Roeck: “Voor mij is Vrouwendag een dag zoals elke andere. Ik voel me niet meer of minder dan een man. Maar voor vrouwen die nog dagelijks vechten tegen genderongelijkheid, vind ik het statement van een Internationale Vrouwendag heel belangrijk.”

Heidi Henkens: “Trouwens, van het binaire genderconcept moeten we ook af. Elke identiteit binnen het brede genderspectrum moet evenveel kansen krijgen, zonder de verschillen onder de mat te vegen. Geen gendergelijkheid dus, maar gendergelijkwaardigheid.”
 

Heidi: “Onze job speelt zich nog vaak af in een mannenwereld.”

2. Word je in je job soms anders behandeld dan mannelijke collega’s?

Heidi Henkens: “Onze job als preventieadviseur speelt zich wel nog vaak af in een mannenwereld. Naast het eerder zorgende luik hebben we een adviserende en sturende rol. Zo moeten we een zaakvoerder soms aanspreken op wantoestanden op zijn werkvloer, of een medewerker op ongewenst gedrag. Dan word je wel eens neerbuigend behandeld. Al heeft dat meer met ongelijke machtsverhoudingen te maken dan met gender op zich.”

An De Roeck: “Zelf ervaar ik geen duidelijk verschil tussen mezelf en mijn mannelijke collega’s. Iedereen wordt gelijk behandeld. Dat was vroeger wel anders. Tijdens mijn opleiding chirurgie moest ik als vrouw dubbel zo hard werken om er te geraken. Maar dat motiveerde me net om aan iedereen te bewijzen dat ik het ook kon.”

Steeds meer vrouwelijke preventieadviseurs

“In 2021 hadden we 54% vrouwelijke cursisten in onze opleiding preventieadviseur niveau 3. Het jaar daarvoor was dat zelfs 60%”, vertelt Julie Pottier, business line manager training bij Mensura. Cijfers van kenniscentrum Prebes bevestigen de vervrouwelijking onder de veiligheids-en welzijnsdeskundigen. Hoe minder lang in het vak, hoe vaker de preventieadviseur een vrouw is.

“Vroeger spitste het takenpakket van de preventieadviseur zich volledig toe op veiligheid en was het typisch een job voor oudere, mannelijke werknemers”, verklaart Julie Pottier. “De verplichte opleidingen en bijscholingen voor preventieadviseurs en milieucoördinatoren brachten hier verandering in. Die trekken overduidelijk een jonger publiek aan én meer vrouwen.”

3. Is er vandaag al volledige gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de professionele context?

An De Roeck: “We hebben al een hele weg afgelegd, maar in sommige sectoren is er nog ruimte voor verbetering. Eender wat je doet of waar je werkt: vrouwen horen evenveel te verdienen als mannen in eenzelfde functie. Bovendien mag het geslacht van werknemers geen invloed hebben op hun doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Dat is in sommige sectoren helaas wel nog het geval.”

Heidi Henkens: “Ook merk ik dat zogeheten ‘vrouwelijke’ eigenschappen als zorgzaamheid, begrip of sociaalvoelendheid nog wel eens als negatief worden bestempeld op de werkvloer. Nochtans is het belangrijk om ook in de werkcontext je emoties of kwetsbaarheid te tonen. Het kan zelfs helpen om burn-outs te voorkomen.”

Muriel Van Cauwenberghe: “Ook de wetgeving zou de klassieke rollenpatronen nog meer moeten loslaten. Door vaders de mogelijkheid te geven om meer of langer thuis te blijven voor hun kinderen, bijvoorbeeld. Dezelfde voordelen voor iedereen, logisch toch?”
 

An: “Mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van aanpakken. Die verschillen moeten we net omarmen, omdat ze complementair werken."

4. Mensura heeft relatief veel vrouwen op directieniveau. Wat vind je daarvan?

Gretel Schrijvers: “Binnen Mensura selecteren we puur op competenties. Geslacht, leeftijd, geaardheid of overtuiging spelen nooit een rol. Met een gezonde mix als resultaat.” 

An De Roeck: “En dat is maar goed ook, want een evenwichtige balans tussen beide geslachten is belangrijk. Mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van aanpakken. Die verschillen moeten we net omarmen, omdat ze complementair werken.” 

Muriel Van Cauwenberghe: “De toegevoegde waarde zit inderdaad in een mix, dat is pure wetenschap. Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat ik blij ben om in een organisatie te werken waarin ambitieuze vrouwen gelijke kansen krijgen.”
 

Gretel: “Elke dag is een vrouwendag én een mannendag"

5. Zou je je job aanbevelen aan andere vrouwen?

Heidi Henkens: “Absoluut, maar ook aan mannen! Er zijn vandaag bij ons meer vrouwelijke preventieadviseurs psychosociale aspecten dan mannelijke. Wat meer diversiteit binnen mijn eigen team zou ik een meerwaarde vinden.”

Anne Berghmans: “De job van preventieadviseur zit vol variatie en vereist kennis, nauwgezetheid, luistervaardigheid, aanpassingsvermogen enzovoort. En last but not least: je moet bereid zijn om je hakken af en toe in te ruilen voor veiligheidslaarzen en je warme kantoor voor een winterse bouwwerf!”