Telt jouw organisatie veel langdurig zieken? Neem tijdig actie

Bedrijven met te veel langdurig zieken riskeren van overheidswege gesanctioneerd te worden. Via een ‘knipperlichtsysteem’ worden organisaties twee kwartalen op voorhand verwittigd. Kreeg jouw organisatie een aanmaningsbrief? Dan kunnen we samen een actieplan uitwerken.

Geen enkel land heeft zoveel langdurig zieken als België. Op 15 jaar tijd is het aantal langdurig zieken verdubbeld tot een half miljoen. Over de nood aan een kentering is er brede consensus, maar een eenvoudige oplossing is er niet. De regering wil daarom langdurig zieken, organisaties, ziekenfondsen en artsen responsabiliseren.

Voor bedrijven met proportioneel veel langdurig zieken is er een sanctiemechanisme in het leven geroepen. Zo’n 500 bedrijven hebben een aanmaningsbrief gekregen omdat ze te veel langdurig zieken in dienst hebben. Omdat het aantal langdurig zieken een stuk hoger ligt dan bij sectorgenoten, riskeren ze aanzienlijke boetes die kunnen oplopen tot 0,625 procent van de totale loonmassa. Dat geld zal gebruikt worden voor acties ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Welke organisaties worden geviseerd?

Het gaat om bedrijven vanaf 50 medewerkers waar in de laatste vier kwartalen zeker drie werknemers zijn uitgevallen voor minstens twaalf maanden én waarbij het aantal langdurig zieken drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de privé en twee keer hoger dan het gemiddelde in de eigen sector. Bedrijven worden twee kwartalen op voorhand verwittigd dat ze de kritieke drempels dreigen te overschrijden.

 

Een goede zaak?

"Niemand kan ontkennen dat er een incentive uitgaat van de aanmaningsbrieven”, aldus medisch directeur An De Roeck. “Maar het zou zinvol zijn om extra elementen in rekening te brengen bij de afweging of een financiële sanctie opportuun is. Welke inspanningen zijn bijvoorbeeld geleverd om re-integratie mogelijk te maken? Welke acties zijn er ondernomen om het welzijn van medewerkers te verbeteren of om ziekte te voorkomen?"

Zonder flankerend beleid dreigt een systeem van louter sanctioneren zijn doel voorbij te schieten, meent An De Roeck. “Naast straffen moet ook stimuleren of zelfs belonen deel uitmaken van de aanpak. Denk aan subsidies voor preventie of interventiecheques om multidisciplinaire interventies – samenwerkingen tussen arbeidsarts en andere preventiespecialisten – sneller en gerichter in te zetten. Zo’n evenwichtiger pakket van stimuli kan effectief de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid helpen indijken.”

Aanmaningsbrief ontvangen? Laat het ons weten

Vanwege privacyredenen krijgen externe diensten geen bericht wanneer organisaties te veel langdurig zieken tellen. Ontving je een aanmaningsbrief? Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we passende acties opzetten om de trend te keren: collectief re-integratiebeleid, een actief verzuimbeleid met focus op inzetbaarheid, gerichte preventiemaatregelen…