Verbonden in tijden van thuiswerk: onze tips tegen een team-out

Voor de coronacrisis snakten heel wat mensen naar telewerk. Om de filestress te ontlopen of hun professioneel en privéleven beter in balans te krijgen. Maar na maanden van verplicht thuiswerken, voelen velen zich niet gelukkiger. Elita Schildermans, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Mensura, legt uit hoe dat komt en wat u als leidinggevende kunt doen.

“Het is nog maar eens bewezen: mensen zijn sociale wezens”, start Elita. “We voelen ons lekker in ons vel en presteren optimaal als we ons verbonden voelen met onze collega’s en ons werk. Maar door het lange isolement op de thuiswerkplek kan die behoefte onder druk komen te staan.

Bij sommigen loert een ‘team-out’ om de hoek: verlies aan voeling en verbinding met het team. Onder meer een gebrek aan motivatie, lagere productiviteit en verhoogde stress zijn de gevolgen van zo’n team-out.”

Verbondenheid: stimuleer en ondersteun gezamenlijke initiatieven

Elita: “Via het computerscherm echte verbinding creëren tussen mensen, het is een hele uitdaging. Meer nog: geen enkel initiatief, hoe goedbedoeld ook, zal kunnen tippen aan de spontane sociale interactie tussen collega’s aan de koffiemachine of in de cafetaria. Toch mogen we het menselijke aspect niet loslaten, want net dat maakt werken tot een gezamenlijke beleving. Met andere woorden: we moeten net meer tijd uittrekken om te communiceren.”

Tips:

  • Las tijdens vergaderingen altijd een relatiegericht moment in: vraag hoe het met de medewerkers gaat, eventueel via een tool als Mentimeter.
  • Spreek geregeld een-op-een af met elk van uw teamleden om te praten over hun noden en behoeftes. Dat kan natuurlijk virtueel of telefonisch, maar waarom niet – als het praktisch haalbaar is – tijdens een wandeling? Bewegen doet goed en zorgt meteen ook voor een mentale opkikker.
  • Stimuleer uw teamleden om – uiteraard coronaproof – samen te sporten of elkaar sportief te challengen. Laat bijvoorbeeld elke afdeling zoveel mogelijk kilometers bij elkaar wandelen.
  • Lever een ontbijt, tussendoortje of lunchpakket bij uw medewerkers thuis en spreek een moment af om het ‘samen’ op te eten. Dat is dan meteen ook dé gelegenheid om het eens helemaal niet over het werk te hebben.
  • Ondersteun initiatieven die spontaan opborrelen onder medewerkers (bv. quizzen, games, sportieve uitdagingen).

Naast verbondenheid zijn competentie – het gevoel over vaardigheden te beschikken om ons takenpakket naar behoren uit te voeren – en autonomie – de vrijheid hebben om zelf beslissingen te kunnen nemen en onze job te organiseren – de twee andere psychologische basisbehoeften die in sterke mate ons werkgeluk bepalen. Ook om die andere basisbehoeftes een boost te geven bestaan er technieken.

Autonomie: verzoen targets met individuele werkritmes

Elita: “De ene kan niet vroeg genoeg uit de veren zijn, terwijl de andere graag nog wat doorwerkt na de klassieke kantooruren. Sommigen genieten van een lange middagpauze om te wandelen, fietsen of joggen, anderen beperken hun lunchtijd tot het strikte minimum.

Geef uw teamleden de vrijheid om zelf hun dag in te delen, in harmonie met hun bioritme of om hun werk- en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen. Op voorwaarde uiteraard dat de targets of permanentie niet in het gedrang komen.”

Tip: open de dialoog met uw teamleden. Hoe willen zij flexibiliteit concreet aanpakken als team? Zo vermijdt u dat u uw eigen wensen qua ritme aan hen oplegt. Vervolgens meet u tijdens elke teammeeting de temperatuur op: voelt iedereen zich nog steeds goed bij de afspraken? Zijn er bijsturingen nodig?

Competentie: zoom in op de sterktes van mensen

Elita: “Medewerkers vinden het belangrijk om werk te verrichten dat in lijn ligt met hun talenten én dat op de een of andere manier het verschil maakt. Feedback is hierbij dé manier om richting te geven en te krijgen. Alleen zit feedback geven – zowel positief als corrigerend – niet echt ingebakken in onze bedrijfscultuur. Laat staan dat veel medewerkers zelf spontaan naar feedback vragen. Afstandswerken maakt die drempel nog hoger. Gevolg: door een gebrek aan een klankbord komen mensen in hun eigen gedachtespiraal terecht, waardoor ze op den duur zelfs onzeker kunnen worden over hun vaardigheden.”

Tips:

  • Voorzie in elke teammeeting tijd om de successen van de voorbije we(e)k(en) te vieren.
  • Blik systematisch terug op afgewerkte projecten: wat hebben we geleerd?
  • Zet telkens een andere medewerker onder de ‘complimentendouche’.
  • Blijf het functioneren van uw teamleden nauwgezet opvolgen. Schrap tussentijdse functioneringsgesprekken dus niet, al is dat digitaal minder evident dan face-to-face. Misschien hebt u er meer tijd voor nodig.
  • Organiseer een-op-een-gesprekken met uw medewerkers waarin u specifiek focust op de werklast en -omstandigheden: is het takenpakket duidelijk en waar is de medewerker momenteel mee bezig? Voelt de workload comfortabel? Hoe zit het met de werkomstandigheden? Moet er extra ondersteuning komen?

En tot slot: begin alvast plannen te maken voor het moment dat samenkomen op kantoor wél weer kan. Waar gaan we dan samen lunchen? Prikken we onder voorbehoud al een datum voor een leuke teambuildingactiviteit? En wie heeft een origineel idee om die in te vullen? Samen uitkijken zorgt voor perspectief, dat andere toverwoord om een team-out te slim af te zijn.