Voor welke bestuurders is een rijgeschiktheidsattest verplicht?

Een rijgeschiktheidsattest is een schriftelijke verklaring die bewijst dat een bestuurder lichamelijk en geestelijk geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Met het attest kan de bestuurder een aangepast rijbewijs verkrijgen. Wie heeft een rijgeschiktheidsattest nodig en hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

We maken een onderscheid tussen twee groepen bestuurders.

 • Tot groep 1 behoren bestuurders van motoren en personenauto’s (rijbewijscategorieën AM, A1, A2, A, B, B+E en G).
 • Tot groep 2 behoren chauffeurs van vrachtwagens en bussen (rijbewijscategorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E) en bestuurders met rijbewijs A1, A2, A, B, B+E die een van de volgende functies hebben:
  • taxichauffeur
  • chauffeur van verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur
  • het vervoer van personen met ambulances
  • het bezoldigd leerlingenvervoer
  • instructeur van een rijschool

Groep 2: altijd verplicht

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor alle bestuurders in groep 2. Om een attest te verkrijgen moeten die chauffeurs een medisch onderzoek ondergaan bij een erkende arts. Het onderzoek is immers gebonden aan strikte regels en mag enkel door welbepaalde artsen uitgevoerd worden.

Maar enkel zo’n attest bezitten is niet voldoende. De bestuurder mag pas de weg op wanneer hij het rijgeschiktheidsattest heeft laten omzetten in een rijbewijs dat maximum vijf jaar geldig is. Eens die periode verstreken is, moet de bestuurder een nieuw medisch onderzoek ondergaan en een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

De bestuurder is zelf verantwoordelijk om het attest te behalen. Mensura volgt voor klanten de vervaldatum op, zodat we tijdig werkgevers kunnen verwittigen dat een medewerker opnieuw op onderzoek moet komen. Bestuurders die tot groep 2 behoren, kunnen op medisch onderzoek komen bij een erkende arts in een van onze consultatiecentra.

Groep 1: verplicht bij gezondheidsproblemen

In groep 1 moeten sommige bestuurders met gezondheidsproblemen een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen. Bepaalde aandoeningen verhogen immers het risico op een ongeval. Dat is onder meer het geval voor:

 • depressie
 • dementie
 • diabetes
 • oogaandoeningen
 • evenwichtsstoornissen, duizeligheid
 • epilepsie
 • hartaandoeningen
 • medicatiegebruik
 • nier- en leveraandoeningen
 • krachtvermindering
 • pacemaker of andere implantaten

De volledige lijst met medische minimumnormen (.pdf) om een voertuig veilig te kunnen besturen is wettelijk vastgelegd.

Bestuurders van groep 1 zijn zelf verantwoordelijk om hun rijgeschiktheidsattest te behalen en het aangepaste rijbewijs aan te vragen en te vernieuwen. Ze kunnen voor het attest terecht bij hun behandelende arts. Meestal heeft dat attest – en dus ook het rijbewijs – een beperkte geldigheidsduur.