Voorkom arbeidsongevallen met lock out, tag out: dé veiligheidsoplossing voor machineonderhoud

Wist u dat een op de tien dodelijke arbeidsongevallen plaatsvindt tijdens het onderhoud of herstel van een industriële machine? Vooral op het einde van een shift of na een rustpauze zijn werknemers gevoeliger voor verstrooidheid, en vergroot de kans op een incident. Met de LOTO-procedure – ook wel lock out, tag out – perkt u de risico’s in en houdt u medewerkers veilig aan de slag.

LOTO, what’s in a name?

De LOTO-procedure voorkomt dat machines onder energetische spanning blijven staan tijdens onderhoudswerken. Dat gaat verder dan elektriciteit: ook vrijgekomen perslucht, hydraulische olie, water, stoom, chemische producten en brandstof zijn risicovol.

Het uitgangspunt van de procedure is simpel: werken kunnen pas starten wanneer de energietoevoer van de installatie volledig is uitgeschakeld.

De procedure omvat regels voor:

  • een machine, installatie of uitrusting vergrendelen of blokkeren (‘lock out’);
  • een waarschuwingslabel aan de vergrendeling plaatsen (‘tag out’).

De laatste tijd duikt zelfs de term LOTOTO op, waarbij de laatste ‘TO’ staat voor ‘try-out’. Met andere woorden: nagaan of de energiebron daadwerkelijk is afgesloten.

Hoe werkt het?

Elke onderhoudsmedewerker beschikt over een eigen hangslot met een naamlabel. Voor, tijdens en na zijn shift, gebruikt hij het slot.

  1. Voorbereiding: de medewerker identificeert de energiebron en de potentiële risico’s.
  2. Vergrendeling: de medewerker schakelt de installatie uit en vergrendelt deze.
  3. Controle: de medewerker gaat na of de machine volledig spanningsloos is.
  4. Waarschuwing: de medewerker bevestigt een waarschuwingskaart aan de machine, tot het einde van de werkzaamheden.

Veilig aan de slag met vijf LOTO-vuistregels

De LOTO-procedure kan pas succesvol zijn als elke medewerker ze kent en correct toepast. De vijf vuistregels in onderstaande infografiek helpen hen daarbij. Hang deze op op goed zichtbare plaatsen, in de buurt van kritieke machines, of deel ze digitaal met uw medewerkers.