Wat betekent de gewijzigde KMO-portefeuille voor u?

Sinds 1 april 2016 is de KMO-portefeuille vereenvoudigd. Met deze vernieuwing van de subsidiemaatregel wil het Agentschap Innoveren & Ondernemen de Vlaamse KMO’s beter ondersteunen in hun ontwikkeling en professionalisering. We zetten voor u de 3 belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee u als ondernemer financiële steun kunt krijgen voor opleidingen en adviesdiensten. Het is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo’s van de Vlaamse Overheid.

Alle kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen gevestigd in Vlaanderen komen in aanmerking voor subsidies via de KMO-portefeuille. Drie grote aanpassingen vereenvoudigden die ondersteuning.

1. Financiële steun volgens de bedrijfsgrootte

Het vernieuwde systeem bepaalt de subsidies voor kmo’s volgens de grootte van het bedrijf. Een kleine onderneming kan tot 40% aan subsidies ontvangen, voor een jaarlijks totaalbudget van 10.000 euro. Middelgrote ondernemingen genieten een steunpercentage tot 30% en een jaarlijks maximaal steunbudget van 15.000 euro.

Hoe de grootte van een onderneming wordt bepaald? Dat gebeurt aan de hand van de Europese KMO-definitie. Wanneer een bedrijf zich via zijn ondernemingsnummer bij de KMO-portefeuille aanmeldt, worden de bedrijfsgegevens automatisch opgehaald uit de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

2. Opleidingen en/of advies: dat kiest u zelf

Als kmo kiest u voortaan helemaal zelf waarvoor u de KMO-portefeuille gebruikt. U krijgt één totaalbedrag ter beschikking dat u vrij kunt inzetten. Verder geldt: advies is advies. Het maakt dus niet langer uit voor welk type adviesdiensten u gaat: IT-ondersteuning, strategisch advies, internationaal ondernemen, etc. 

3. Eenvoudig online aanvragen

Administratieve dossierbehandelingen zijn sinds de vernieuwing van de KMO-portefeuille verleden tijd. De aanvraag en toekenning van subsidies gebeurt nu eenvoudigweg online. Via een intuïtieve website kunt u makkelijk en snel een groter subsidiebudget aanvragen.

Wat kan Mensura voor u doen?

Alle opleidingen van Mensura komen voor Mensura EDPB-klanten in aanmerking voor financiële steun via de KMO-portefeuille. Zorg ervoor dat u uw aanvraag daarvoor ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding indient via www.kmo-portefeuille.be.

Ook bepaalde adviesverleningen van Mensura kunt u gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Neem daarvoor contact op met ons via het nummer 02 549 71 00 of info.edpb@mensura.be