Zo vermijdt u een bore-out bij uw medewerkers

Medewerkers die niet genoeg om handen hebben, of niet genoeg uitdaging (meer) vinden in hun job, riskeren een bore-out. De term doet denken aan een burn-out, en dat is niet toevallig. Want hoewel de onderliggende oorzaken tegengesteld lijken, zijn de gevolgen dat niet.

Geen zeldzaam fenomeen

Ook Het journaal stond stil bij wat een bore-out inhoudt. Bekijk hier de reportage van 14/7/2015.

15% kampt met de gevolgen van een burn-out, zoals vermoeidheid, lusteloosheid of irritatie. Opvallend: de helft van hen – zo’n 7% – heeft geen burn-out, maar een bore-out.

Dat het fenomeen nog vaak onder de radar blijft, heeft veel te maken met het heersende taboe. Het te druk hebben op het werk kan. Wie zegt te weinig werk te hebben, krijgt al gauw het etiket ‘luierik’. Toch is het, net als burn-out, een slepende aandoening, die zich laat voelen in de verzuimcijfers. Het ziekteverzuim stijgt, net zoals efficiëntieverlies.

Gebrek aan uitdaging

Een bore-out komt er niet van de ene dag op de andere. Het is een langzaam proces dat wortelt in onderbelasting. Medewerkers met een bore-out kampen met typische stressklachten (slecht slapen, moe, lusteloos, vergeetachtig …) en verliezen hun zelfvertrouwen.

De meest kwetsbare groep bevolkt kantoren. 15% van de kantoormedewerkers vindt niet genoeg uitdaging in zijn of haar job en verveelt zich. Hoe dit vaak onopgemerkt blijft? Zo’n 60% zou veinzen dat ze meer werk hebben dan ze feitelijk doen.

Stressgerelateerde aandoening

De psychosociale wetgeving uit september 2014 besteedt meer aandacht aan stress en burn-out. Hoewel bore-out niet expliciet vermeld wordt, is deze wet ook hier van toepassing. Als stressgerelateerde aandoening valt dit namelijk ook onder stresspreventie op de werkvloer.

Het tij keren

Hoe weert u als werkgever bore-out uit uw organisatie?

  • Geef uw medewerkers verantwoordelijkheid en durf delegeren.
  • Voorzie voldoende – uitdagend – werk.
  • Luister naar medewerkers en wees bedacht op bore-outrisico’s. Tussentijdse functioneringsgesprekken zijn een interessant moment om te peilen naar de motivatie en behoeften van medewerkers.
  • Blijf stimuleren met opleidingen, zodat ze vaardigheden blijven ontwikkelen.
  • Maak gebruik van de energie en competenties van uw medewerkers.

Wat kunnen medewerkers zelf ondernemen?

  • Het probleem bespreken met de leidinggevende, of zelf aanvullende taken voorstellen die de job rijkgevulder maken.
  • Solliciteren naar een nieuwe functie binnen het huidige of een ander bedrijf.
  • Bekijken welke job het best aansluit bij wat hem of haar energie geeft.