Hoe maak ik als werkgever werk van een collectief re-integratiebeleid?

Als werkgever moet je werken aan een doeltreffend re-integratiebeleid op collectief niveau. De bedoeling hiervan is dat er al voorbereidend denkwerk gebeurt rond mogelijkheden van ander of aangepast werk. 

Om dat mogelijk te maken: 

  1. bezorgt de werkgever het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk jaarlijks geanonimiseerde resultaten van re-integratieplannen en motivatieverslagen, en vermeldt hij welke stappen hij heeft ondernomen om aangepast werk mogelijk te maken. Ook de redenen waarom geen plan opgemaakt kon worden of geweigerd werd, moeten vermeld worden. 
     
  2. stelt de arbeidsarts jaarlijks een verslag op voor werkgever en het Comité over alle aspecten die met werkhervatting te maken hebben. Daarbij komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten aan bod. 
     
  3. wordt het re-integratiebeleid op basis van jaarlijkse evaluatie (punt 1 en 2) aangepast.