Arbeidsmiddelen en -apparaten in de horeca

Arbeidsmiddelen/ -apparaten

  • Veiligheidsinstructiekaarten
    Bij arbeidsmiddelen (bv. oven, vleessnijmachine, ...) dienen altijd gebruiks-, onderhouds- en veiligheidsinstructies aanwezig te zijn. Hang ze op vlakbij het arbeidsmiddel en zorg ervoor dat medewerkers hierover geïnformeerd zijn.
     
  • Afscherming lampen productielokalen
    De lampen in de productieruimtes, de verkoopstoog en onder een dampkap moeten een beschermkap hebben.