Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij in de horeca

Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij

 • Werkkledij 
  Dragen uw medewerkers een werkuniform? Dan bepaalt een cao dat u als werkgever zorgt voor het gratis ter beschikking stellen en onderhouden van deze kledij. Doet u dat niet zelf, dan dient u uw werknemers een dagvergoeding te betalen voor aankoop en onderhoud.

  Legt u geen specifiek werkuniform op, dan dient u nog steeds de Welzijnswet te volgen. Die bepaalt dat als een risicoanalyse aantoont dat werknemers zich kunnen bevuilen bij het uitoefenen van hun job, de werkgever in werkkledij moet voorzien. Dat geldt dus voor functies als kok of keukenpersoneel, maar niet voor medewerkers die opdienen.
   
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  Als werkgever moet u de nodige beschermingsmiddelen voorzien voor werknemers en erop toezien zij die dragen. Welke PBM noodzakelijk zijn, is afhankelijk van het bedrijf en de risico’s. Enkele voorbeelden:
  • in de keuken: gesloten schoenen die afwasbaar zijn en voorzien van een antislipzool;
  • bij risico op spatten of wegspringen van beensplinters of andere, moet er een veiligheidsbril of scherm ter beschikking zijn;
  • bij risico op contact met warme voorwerpen moeten ovenhandschoenen aanwezig zijn;
  • schoonmaak: raadpleeg de SDS-fiche van het onderhoudsproduct om te kijken of PBM nodig zijn.