Psychosociale risico’s in de horeca

Psychosociale risico’s

 • Personeelsplanning
  De werklast moet gelijkmatig verdeeld zijn over de teamleden. Bij piekmomenten zet u extra personeel in.
   
 • Pauzes
  Werknemers horen altijd hun pauze te kunnen nemen. In de productieruimtes is het verboden om te eten. Voorzie daarvoor een eetruimte.
   
 • Grensoverschrijdend gedrag
  Medewerkers dienen informatie en opleiding te krijgen over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie door derden.
   
 • Psychosociale risicoanalyse
  Voer een psychosociale risicoanalyse uit en voer preventiemaatregelen in. Die neemt u verplicht op in het globaal preventie- en jaaractieplan. U kan alvast eerste informatie vinden in de brochure ‘eerste hulp voor meer psychosociaal welzijn in KMO’s’ en de ‘gids psychosociale risicoanalyse’. Om een volledige psychosociale risicoanalyse op te maken adviseren wij u contact op te nemen met Mensura

  Voor opvang in geval van een traumatiserende gebeurtenis kunt u contact opnemen met Mensura.