Horeca: uw preventiebeleid

Uw preventiebeleid

 • Risicoanalyse
  Een risicoanalyse gebeurt op 5 niveaus: bedrijf, afdeling, werkpost, taak en individu. Pas wanneer uw risico’s zijn geïnventariseerd en geëvalueerd, kunt u preventiemaatregelen bepalen. Mensura kan u helpen bij uw risicoanalyse, maar u kunt ook zelf aan de slag met deze methodiek.
   
 • Globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP)
  Op basis van uw risicoanalyse moet u een globaal preventieplan (GPP) opstellen. Dit document beschrijft al uw preventieactiviteiten voor de komende vijf jaar. Uw jaaractieplan (JAP), het plan voor de concrete uitwerking van uw preventiemaatregelen, geldt voor het komende werkjaar en is gebaseerd op uw GPP. Vanaf het vijfde jaar na aansluiting stelt Mensura bovendien om de drie jaar een beleidsadvies op als basis voor uw GPP. Met deze templates bent u alvast op de goede weg.
   
 • Moederschapsbescherming
  Voor vrouwelijke werknemers dient u een zwangerschapsbeleid uit te werken en een stappenplan bij een eventuele zwangerschap. Idealiter neemt u dit op in het arbeidsreglement: zo zijn alle werknemers hier automatisch van op de hoogte.

  Verder moet de bedrijfsarts onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als een medewerkster zwanger is. De wet voorziet namelijk in een verplicht geneeskundig onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming wanneer haar werkpost risico’s inhoudt.

  Afhankelijk van de arbeidsomstandigheden, gelden specifieke maatregelen voor vrouwen tijdens hun zwangerschap of de borstvoeding zoals de aanpassing van de werkpost, verandering van werkpost of tijdelijk stoppen met werken. Deze modaliteiten worden besproken met de bedrijfsarts.

  Onze informatiefiche moederschapsbescherming voor de horeca kan u helpen om een analyse van de risico’s te maken.