Allianz

Allianz verzekert zijn vitaliteit met de Health Check-up van Mensura

Om hun gezin, toekomst of bezittingen te beschermen, doen talloze Belgen een beroep op de diensten van verzekeringsmaatschappij Allianz. En om over de gezondheid van zijn 1.000 Belgische medewerkers te waken, rekent Allianz dan weer op Mensura en diens Health Checkup. Dankzij deze persoonlijke, vertrouwelijke check-up kan elke werknemer zien hoe het met zijn gezondheid gesteld is en krijgt hij advies op maat wat voeding, fysieke inspanningen en slapen betreft. Door hier ook zijn jongste medewerkers bij te betrekken, verzekert Allianz zijn vitaliteit op lange termijn.

Uitdaging

  • Personeelsleden de mogelijkheid bieden om hun gezondheidstoestand te checken.

Oplossing

  • Een programma (Health Check-up) van een onafhankelijke organisatie.
  • In samenwerking met een ziekenhuis in de buurt van de Allianzkantoren.

Voordelen

  • Nabijheid van een onderzoekscentrum
  • Directe toegang tot specialisten
  • Onderzoeken afgestemd op ieders situatie
  • Bloedafname op voorhand voor een efficiëntere consultatie bij de arts
  • Service gewaardeerd door de medewerkers.

“Ik ben overtuigd van het belang van > Service gewaardeerd door de medewerkers deze check-up voor alle medewerkers, óók de jongere. Net op hun leeftijd werpen preventieve maatregelen het vaakst vruchten af. ”

Ik ben overtuigd van het belang van deze check-up voor alle medewerkers, óók de jongere. Net op hun leeftijd werpen preventieve maatregelen het vaakst vruchten af.

Pierre Soblet Preventieadviseur bij Allianz

 

Sinds begin jaren 2000 worden alle medewerkers van de Belgische afdeling van Allianz regelmatig uitgenodigd voor een medische check-up. “Mensura zorgt voor alles, van de uitnodiging tot de persoonlijke verslagen die de medewerkers na afloop krijgen”, verduidelijkt Pierre Soblet, preventieadviseur bij Allianz. De medische check-ups vinden plaats in samenwerking met de Kliniek Sint-Jan in de buurt van de Allianz-kantoren.

Leeftijdsgerichte onderzoeken

Hoe vaak en welke onderzoeken er plaatsvinden, hangt af van de leeftijd van de medewerkers. Voor werknemers ouder dan 50 stelt Allianz om de twee jaar een grondig onderzoek voor. Wie jonger dan 40 is, krijgt om de vier jaar een kleine check-up, 40- tot 50-jarigen om de drie jaar. “Niets is verplicht, noch de Health Check-up, noch andere onderzoeken. Iedereen kan vrij kiezen welke onderzoeken hij of zij wil”, verduidelijkt Lydie Bayiha, verpleegkundige en lifestyleadviseur van de Vitality-afdeling van Mensura.

“Bij jongere werknemers werpen preventieve maatregelen het vaakst vruchten af.” Pierre Soblet is overtuigd van het belang van deze check-up voor alle medewerkers, óók de jongere. “Ja, men gaat er vaak van uit dat jongere werknemers gezonder zijn, meer sporten ... Maar net op hun leeftijd werpen preventieve maatregelen het vaakst vruchten af.”

Mensura geeft tijdens de consultaties niet alleen advies aan de medewerkers, maar stelt ook globale en anonieme rapporten voor de werkgever op. Zo krijgt hij op zijn beurt inzicht in risicofactoren voor de gezondheid van zijn werknemers en kan hij preventieve maatregelen treffen. Pierre Soblet hoopt ooit ook dergelijke programma’s bij Allianz in te voeren.
 

Recorddeelname

“De Health Check-up werkt erg goed bij Allianz”, vertelt Lydie Bayiha. De preventieadviseur zag maar liefst 60 % van de 50-plussers, 50 % van de tussencategorie en 40 % van de jongeren deelnemen. “Zelfs als slechts 10 % van de medewerkers had deelgenomen, was ik tevreden geweest! Met deze check-up werden dan ook al enkele acute medische situaties opgespoord, die anders pas veel later ontdekt zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we zo al enkele levens gered hebben bij Allianz ...”

“Deze medische check-up is een service die we ons personeel willen bieden. Ondertussen hoort het zelfs bij de sociale verworvenheden. Als iemand denkt dat we het vergeten zijn, volgt er protest ...”

Feedback

“Mensura was al onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk vóór ik begin jaren 2000 als preventieadviseur aan de slag ging bij Allianz”, vertelt Pierre Soblet. “In de loop der jaren zijn Lydie en de andere medewerkers van Mensura bijna collega’s geworden. Ik werk heel graag met hen samen. Wij kennen hen, zij kennen ons bedrijf, en we weten dat we kunnen rekenen op feedback. Zo vroegen we of onze medewerkers nog voor de check-up hun bloed konden laten afnemen bij onze eigen verpleegkundige, want dan zouden de resultaten al bekend zijn tijdens de consultatie. Mensura speelt graag in op onze wensen.”

Wat Mensura voor u kan doen

Mensura helpt u om de gezondheid en lifestyle van uw medewerkers onder de loep te nemen en een strategie uit te werken om hun gezondheid en energiepeil optimaal te houden.

Hulp nodig? Bel ons op het nummer +32 2 549 71 00.