Carglass

Carglass en Mensura ontwikkelen ergonomisch profiel per werkpost

Carglass is expert in het vervangen en herstellen van voertuigbeglazing. Het bedrijf hecht veel belang aan de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers. Naast het garanderen van de veiligheid van chemische stoffen en het monitoren van trillingen en geluid, zet de organisatie vooral sterk in op ergonomie. Daarbij rekent de ruitenspecialist op het deskundige advies van Mensura.

Uitdagingen

 • ergonomische risico’s bij magazijn-, kantoor- en herstellingswerk inperken;
 • veiligheid van chemische stoffen garanderen;
 • trillingen en geluid monitoren.

 

Oplossingen

 • ergonomische risicoanalyse via bevragingen, videometingen en innovatieve technieken;
 • ergonomische profilering per werkpost;
 • aanpassing van de werkposten;
 • sensibiliseringscampagnes;
 • persoonlijke opvolging via gezondheidsprogramma;
 • risicoanalyse voor chemische stoffen, trillingen en geluid.

 

Voordelen

 • fysiek minder belastend werk door aangepaste werkposten, met gezondere medewerkers en efficiënter werken als gevolg;
 • individueel ergonomisch advies op maat van de werkpost, waar medewerkers zelf actief mee aan de slag kunnen;
 • een veilige werkomgeving op vlak van chemische stoffen, trillingen en geluid.

 

Mensura komt met concrete oplossingen, die onze medewerkers ook echt voelen. Dat zien we hier liever dan een droog, cijfermatig rapport.

Jelle Bonroy Safety Advisor - Carglass

 

Carglass zet in op een veilige, gezonde werkomgeving voor zijn personeel. Mogelijk gevaarlijke stoffen – waarmee technici bijvoorbeeld autoruiten vastlijmen – worden uitgebreid getest. Ook de impact van geluid en trillingen in de service centers en magazijnen op de gezondheid van de medewerkers, volgt Carglass nauwgezet op. Maar het stokpaardje van het bedrijf is ergonomie.

Actiegericht, probleemoplossend advies

Mensura nam de werkposten onder de loep en bekeek hoe de ergonomische belasting voor medewerkers omlaag kon. “Om bijvoorbeeld treinruiten te vervangen, stonden technici lange tijd met een gekromde rug te werken, terwijl ze vanuit die houding ook nog eens zware materialen moesten tillen”, vertelt Jelle Bonroy, Safety Advisor bij Carglass.

Gerrit Pollentier, preventieadviseur ergonomie bij Mensura: “We bekijken elke individuele situatie en gaan samen met de mensen op de vloer op zoek naar de best mogelijke oplossing. We filmen hun handelingen en bevragen hen om het ergonomische risico in kaart te brengen. Ook toetsen we theoretische ideeën af aan hun praktijkervaringen.” Het resultaat: concreet advies dat meteen een impact heeft op de werkvloer. “Dat zien we hier liever dan droge rapporten met een hoop grafieken en cijfers”, vertelt Jelle.

 

Medewerkers in de driver’s seat

“Na die probleemoplossende inspanningen was het tijd om preventief te werk te gaan”, aldus Jelle.  “We staken de koppen bijeen met Mensura, de personeels- en preventiedienst en onze interne trainers. Samen werkten we een rugpijnpreventiecampagne uit: ‘Eén rug, jouw leven’. Die werd al snel uitgebreid naar ‘Eén lichaam, jouw leven’, want ergonomie gaat natuurlijk verder dan rugproblemen.”

Jelle: “Als de werkplekken niet verder aan de medewerker aangepast kunnen worden, dan leren we de medewerker zelf om anders te werken. We bieden onze medewerkers opleidingen, advies en tips – onder andere met een video die optimale tiltechnieken illustreert. Op de nieuwe site van onze distributietak hebben we bovendien sportaccommodatie voorzien. Medewerkers kunnen nu actief meewerken aan ergonomische preventie.”

 

Ergonomische profilering

Jelle: “Via wearables, bewegingsanalyse en metingen van onder andere spieractiviteit, bepalen we de fysieke belasting van elke werkpost. Die gieten we in profielen, die we visueel weergeven op een body chart. Eenvoudig te interpreteren voor ons en voor de werknemer: hij of zij ziet meteen waar het schoentje knelt. Daarna gaan we op zoek naar manieren om de belasting te verminderen. Dat kan door nieuwe gewoonten aan te leren, taken af te wisselen of innovatieve hulpmiddelen – denk aan exoskeletten – in te schakelen. Met de ondersteuning van Mensura testen we gericht nieuwe technieken en experimenteren we niet in het wilde weg.”

Jelle: “Aan de hand van die ergonomische profielen krijgen medewerkers individueel advies. Blijkt bijvoorbeeld dat vooral de schouders het zwaar te verduren krijgen, dan stellen we specifieke spierversterkende oefeningen voor. Bovendien houden we zo oudere werknemers langer aan het werk en kunnen we collega’s die terugkomen na een arbeidsongeval beter begeleiden. We weten dan namelijk perfect op welke werkpost zij het best kunnen worden ingezet zonder hen fysiek te overbelasten.”

“Die innovatieve aanpak van Carglass werkt trouwens aanstekelijk”, besluit Gerrit. “Met hun vernieuwende ideeën dagen ze ook ons uit om onontgonnen terrein te verkennen. Zo versterken we uiteindelijk elkaar.”

Wat Mensura voor u kan doen

Mensura helpt u graag het hoofd te bieden aan ergonomische uitdagingen, met opleidingen, een ergonomische risicoanalyse en advies op maat van uw organisatie. Ondersteuning nodig? Geef ons een seintje via +32 2 549 71 00.