De Kringwinkel Antwerpen

M-pact: efficiënter én gezonder werken bij De Kringwinkel Antwerpen

De Kringwinkel Antwerpen automatiseerde zijn sorteerafdeling voor huisraad. Fred en Steven, de trekkers van het project, schakelden Mensura in voor ergonomisch advies. Ook de andere Kringwinkel-medewerkers werden nauw betrokken.

In onze reeks M-pact peilen we naar de positieve impact van een project bij alle betrokkenen: van leidinggevenden over projectleiders tot mensen op de werkvloer. Samen zitten we rond de tafel om de samenwerking en het resultaat ervan te bespreken.

Het project

De sorteerafdeling voor huisraadartikelen van De Kringwinkel Antwerpen barstte stilaan uit haar voegen. De medewerkers kregen steeds meer materiaal te verwerken, maar de ruimte in het magazijn was beperkt. Een herinrichting – lees: automatisering – drong zich op, mét aandacht voor het ergonomische aspect. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de huisraadafdeling is bijna 50 jaar, waardoor uitval door fysieke klachten een risico is. En daar kwam Mensura in the picture.

De hoofdrolspelers

  • Ruth Costers, preventieadviseur ergonomie Mensura.
  • Kenny Sebregts, medewerker huisraad De Kringwinkel Antwerpen.
  • Fred Goossens, projectleider De Kringwinkel Antwerpen.
  • Walter Van den Eynde, verantwoordelijke huisraad De Kringwinkel Antwerpen.
  • Steven Bosmans, werkvereenvoudiger De Kringwinkel Antwerpen.


Ruth: “Tijdens een intakegesprek legden we de knelpunten per werkpost bloot. ‘We’, dat waren Fred, Steven en ik, maar ook enkele mensen die dagelijks op de werkvloer staan. Zij moesten uiteindelijk met de nieuwe installatie aan de slag. De uitkomst van die gesprekken goten we vervolgens in ontwerpen. Die bespraken we met verschillende ontwikkelaars om er uiteindelijk één te selecteren.”

“Mijn tip voor een geslaagd project? Luister van bij de start naar alle betrokkenen. Ook – en vooral – je medewerkers. Voor hen is de impact immers het grootst. Zij weten bovendien het best wat er beter kan op de werkvloer om optimaal resultaat te boeken. In dit geval: efficiënter werk en minder uitval.”

Kenny: “Het nieuwe systeem vereenvoudigt mijn werk enorm. Zonder enige fysieke inspanning zet ik het gesorteerde materiaal op de band en komt het automatisch bij de juiste mensen terecht voor de distributie naar de winkels. Ik voel dat mijn werk sneller en vlotter gaat én dat het fysiek veel minder belastend is. Dat maakt mijn job een stuk aangenamer.”

“Beseffen dat je werkgever aandacht schenkt aan je gezondheid en veiligheid is een heel fijn gevoel. Ik merk dat ook mijn collega’s zich goed voelen bij de nieuwe manier van werken. En ik ben eigenlijk wel trots dat ik met die nieuwe, hoogtechnologische installatie mag werken. Het is echt de moeite.”

Steven: “Een dergelijk geautomatiseerd proces is iets gloednieuws in onze sector, dus konden we nergens inspiratie opdoen. We vertrokken vanuit de ergonomische basisprincipes die Ruth meebracht en pasten die daarna toe op onze huisraadafdeling, werkpost per werkpost. Dat zijn er in totaal meer dan veertig. We maakten regelmatig testopstellingen en betrokken daarvoor de leverancier van de nieuwe installatie nauw bij het project.”

“In eerste instantie was er toch wat ongerustheid bij onze medewerkers. Er was natuurlijk een grote verandering op til. Maar dat gevoel verdween snel toen ze betrokken werden en mee naar oplossingen mochten zoeken. Dat hielp hen ook het nut van de herinrichting in te zien. Ik ben ervan overtuigd dat fysieke gezondheid een grote impact heeft op het mentale welzijn. De ergonomische herinrichting zorgt ervoor dat onze medewerkers zich gelukkiger voelen op de werkvloer.”

Walter: “Voldoende tijd nemen om aandachtig te luisteren naar de mensen op de werkvloer is cruciaal in een veranderingsproces. Zien de medewerkers dat er ook iets gebeurt met hun input, dan is de kans groot dat ze meegaan in het verhaal. En dat is cruciaal voor de impact van de verandering.”

“Impact kan je op twee manieren bekijken. Enerzijds zijn er de cijfers: met de nieuwe installatie verwerken we meer materiaal. De productiviteit neemt dus toe. Anderzijds heb je het menselijke aspect: hoe de medewerkers de verandering ervaren en de invloed ervan op hun fysieke en mentale welzijn. Ik zie in ieder geval dat Kenny straalt op de werkvloer. Dat is voor mij het mooiste bewijs dat de nieuwe installatie haar werk doet.”

Fred: “De impact van de betere arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers is duidelijk merkbaar. Ergonomie draait voor mij niet alleen om gezondheid, maar ook om werkvreugde. Door te investeren in mensen verhoog je uiteindelijk ook het rendement.”

“De voorbije maanden waren ontzettend boeiend. De samenwerking met Mensura op ergonomisch vlak was erg leerrijk. Maar vooral de interactie met de mensen op de werkvloer maakte het hele project zo interessant. We hebben bovendien nog heel wat andere afdelingen die een soortgelijke herinrichting kunnen gebruiken. Mijn droom is om ook daar de gezondheid van onze medewerkers te verbeteren. Met een hogere efficiëntie als gevolg.”

Op zoek naar ergonomisch advies met impact?

Neem contact met ons op via ergonomie@mensura.be of 02 549 71 00.