L'Oréal

L'Oréal Libramont schakelt Mensura in voor gezonde(re) medewerkers

"Want ik ben het waard" is een reclameslogan, die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. L’Oréal, de wereldberoemde producent van schoonheids- en verzorgingsproducten, plaatst er zijn klanten mee op een voetstuk. Tegelijk zou het een passende baseline zijn voor de aandacht die de productievestiging in Libramont heeft voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. De snelle evolutie van productieprocessen en producten leidt tot nieuwe risico’s. Om het welzijn van de bijna 400 medewerkers te bewaken, is een bedrijfsarts van Mensura een onmisbare schakel.

Uitdaging

  • Medewerkers op een verantwoorde manier aan het werk zetten

Oplossing

  • Vaste consultatiedag
  • Nauwe samenwerking met interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Rapportering per afdeling
  • Medische begeleiding bij werkhervatting

Voordelen

  • Laagdrempelig contact met bedrijfsarts
  • Jarenlange vertrouwensrelatie

l'oréal

De goede relatie tussen directie, bedrijfsarts en vakbondsafgevaardigden is een grote plus.

Etienne Genin Directeur - L’Oréal


De Belgische vestiging van L’Oréal in Libramont vervult binnen de groep een pionierspositie: de productieplant test regelmatig nieuwe processen en machines uit. Dat dankt de site aan het goede prestatieniveau en aan de daarmee verbonden aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Vanwege de zeer uitgebreide interne dienst voor preventie en bescherming doet L’Oréal weinig beroep op externe specialisten. Een uitzondering daarop is de intensieve en cruciale samenwerking tussen personeelsdienst en bedrijfsarts. Daarvoor kiest L’Oréal Libramont al jarenlang voor Mensura. “Eén dag per week ben ik ter plaatse”, vertelt Gretel Schrijvers, bedrijfsarts en Regional Manager Wallonie. “Elke donderdag komen medewerkers langs voor medische controle, om problemen te bespreken of voor een spontane consultatie – bijvoorbeeld om veiligheidsschoenen te laten aanpassen.”

Minder spier- en peesproblemen

L’Oréal is sterk begaan met het welzijn van zijn medewerkers en dat werpt vruchten af, vindt Gretel Schrijvers. “Opvallend is de vooruitgang die het bedrijf boekte op het vlak van ergonomie. Productielijnen worden regelmatig aangepast om het aantal manipulaties of de mate van belasting te verminderen. Klachten rond spier- en peesproblemen zijn dan ook merkbaar gedaald.”

Veiligheid is voornamelijk een zaak van de interne dienst, maar medische ondersteuning voorziet onder meer in testen op de effecten van chemische agentia. “Dat leidt zelden tot alarmerende resultaten, het resultaat van goede preventie.”
 

l'oréal

Werkhervatting faciliteren

Regelmatig vinden onderzoeken plaats in het kader van de werkhervatting. Gretel Schrijvers: “Stel dat iemand kampt met een rugprobleem maar opnieuw wil werken, dan bekijken we of en hoe de job tijdelijk aangepast kan worden. Op voorwaarde dat het praktisch haalbaar is, kan een plek aan een minder belastende productielijn of een administratieve functie uitkomst bieden. Altijd staan de best mogelijke omstandigheden centraal. Als die niet gegarandeerd kunnen worden, dan kan er geen sprake zijn van werkhervatting. Maar ook dat is een waardevolle uitkomst voor planning en organisatie.”

Rapport per afdeling

Regelmatig krijgt elke afdeling bezoek van de bedrijfsarts, vakbondsafgevaardigde en de afdelingsverantwoordelijke. “We bekijken alle facetten van de werkplek, die een impact kunnen hebben op de fysieke of de geestelijke gezondheid. Na afloop stel ik een rapport op, geïllustreerd met foto’s. Tijdens het directiecomité wordt dat rapport besproken en een actieplan opgesteld. De afdelingsverantwoordelijke krijgt het rapport op voorhand. Een slimme zet, want zo worden veel zaken al opgelost voor ze ter sprake komen in het comité.”
 

l'oréal

Bedrijfshuisarts

Gretel Schrijvers: “Medewerkers beschouwen me een beetje als de huisarts van het bedrijf. Dat sommigen tijdens een consultatie vrijuit over hun familiale context praten, zegt genoeg. Als arts doe ik regelmatig ook aan stressmanagement. Het gebeurt wel eens dat medewerkers moeite hebben met bepaalde veranderingen, zoals de vervanging van heftrucks door rondrijdende robots. Dan ben ik er om naar hen te luisteren en hen gerust te stellen.”

Succesvolle match

Etienne Genin, Directeur van L’Oréal: “Onze medewerkers ervaren een zeer lage drempel om bij de bedrijfsarts over de vloer te komen. Het vaste contactmoment is bovendien praktisch. De goede relatie tussen directie, bedrijfsarts en vakbondsafgevaardigden is ook een grote plus. Als bedrijfsarts speelt Gretel een neutrale rol, en luistert ze naar de verzuchtingen van onze werknemers. Dat beseffen alle partijen goed en dat helpt om efficiënt werk te maken van veiligheid en gezondheid. Met succes.”