Lamifil

Lamifil behaalt vlot ISO 14001-milieuzorgcertificaat met begeleiding van Mensura

Strengere wetten, stijgende belastingen en groeiende klantverwachtingen zetten organisaties steeds meer aan om hun milieu-impact te verminderen. Om aan te tonen dat het duurzaam onderneemt, ging het Belgische non-ferrometaalbedrijf Lamifil voluit voor een ISO 14001-milieuzorgcertificaat. “Met de hulp van Mensura verliep het certificatieproces vlekkeloos”, getuigt Frank Kloek, Production & EHS Manager bij Lamifil.

Uitdagingen

  • de veeleisende ISO 14001-milieunorm implementeren;
  • het ISO 14001-milieuzorgcertificaat behalen;
  • een milieubewuste organisatiecultuur en -mindset creëren.

Oplossingen

  • de succesvolle implementatie van ISO 14001;
  • drie tot vier interne opvolgaudits per jaar;
  • kritische en pragmatische milieu-ondersteuning.

Voordelen

  • naleving van de strengste normen rond duurzaamheid;
  • effectieve preventie van potentiële milieu-incidenten en -inbreuken;
  • medewerkers zijn betrokken en dragen bij tot de milieudoelstellingen;
  • transparante en integrale aanpak met een betrouwbare partner.

ISO 14001 is een vrij moeilijke norm om te implementeren. De praktische kennis van Mensura was dus erg welkom.

ISO 14001 is een vrij moeilijke norm om te implementeren. De praktische kennis van Mensura was dus erg welkom.

Frank Kloek Production & EHS Manager bij Lamifil

 

Lamifil is een grote speler in de non-ferrosector die aluminium en koper verwerkt in onder meer hoogspanningskabels en bovenleidingen. Dankzij de inspanningen van zo’n 250 medewerkers biedt het bedrijf een complete dienstverlening, van R&D en productie tot levering. Ook als het gaat over preventie en bescherming op het werk, laat de organisatie niets aan het toeval over. “Voor ISO-certificatie laten we ons bijstaan door ervaringsdeskundige Mensura”, aldus Frank.

Gestructureerd milieubeheer

De lat ligt hoog in de non-ferrosector om milieubeheer gestructureerd aan te pakken. “Duurzaam ondernemen is een dealmaker: klanten willen een milieubewuste producent”, legt Frank uit. “Met het internationale ISO 14001-milieuzorgcertificaat tonen we dat we voldoen aan de strengste normen rond duurzaamheid en inspanningen leveren om onze milieu-impact te beperken.”
 

"Bij een succesvolle implementatie van de norm ontstaat een milieubewuste organisatiecultuur."

Mensura als facilitator

ISO 14001 zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan. “Bij een succesvolle implementatie van de norm ontstaat een milieubewuste organisatiecultuur”, vertelt Hugo Vanderputten, milieucoördinator bij Mensura. “Medewerkers worden sterk betrokken in het hele certificatieproces, zodat ze kunnen bijdragen tot de milieudoelstellingen van het bedrijf.”

Als facilitator zet Mensura de klant en zijn medewerkers op het juiste spoor. Hugo: “We motiveren en inspireren de klant vanuit onze eigen ervaring met de norm. Want we hebben de uitdagende procedure ook op onszelf en bij verschillende klanten succesvol toegepast – we wéten voor welke uitdagingen de klant komt te staan.”

ISO 14001-implementatie in drie stappen

De implementatie van ISO 14001 bij Lamifil liep van eind 2014 tot begin 2016. “Onze aanpak bestaat uit drie stappen”, licht Hugo toe.

“Eerst analyseren we de huidige situatie. Wat doet het bedrijf al? En hoe groot is het verschil met de normeisen en wetgeving? Op basis daarvan stellen we een beleidsverklaring en gedetailleerd actieplan op die we helpen integreren in het ruimere organisatiebeleid.”

In een tweede fase wordt het actieplan uitgerold. “Daarbij zetten we een zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk systeem op, met een minimum aan papierwerk voor de klant”, aldus Hugo. “Sensibilisering, opleidingen, interne audits – we stelden alles in het werk zodat Lamifil voldoet aan de verschillende eisen van de ISO 14001-norm. In een derde stap volgt een eindaudit om te kijken of de organisatie rijp is voor certificatie.”
 

“De kers op de taart: onze milieu-inspanningen worden officieel erkend."

Continue verbetering

En jawel, in 2016 behaalde Lamifil het milieuzorgcertificaat. Frank: “De kers op de taart: onze milieu-inspanningen worden officieel erkend. Dankzij ons intern multidisciplinair ecoteam – waar ook Mensura deel van uitmaakt – benaderen we duurzaamheid op een brede, integrale manier. Mét resultaat: 40% minder stadswaterverbruik, 2% minder relatief energieverbruik en een emissiereductie van zware metalen.”

“Mensura hielp ons niet alleen om vanaf nul een milieubewuste organisatiecultuur te creëren, maar helpt ons ook bij de interne opvolgaudits en het detecteren van mogelijke verbeterpunten. Zo voldoen we altijd aan de snel evoluerende milieuwet. We zijn 100% voorbereid op de transitie naar de nieuwe ISO 14001:2015-norm in 2018 én de hercertificatie-audit in 2019.”

Bijblijven met de milieuwetgeving?

Groei als organisatie op een groene manier. Ontdek wat onze experten voor uw organisatie kunnen betekenen op www.mensura.be. Met vragen kunt u terecht op +32 2 549 71 00.