Lantmännen

Lantmännen Unibake en Mensura vergroten veiligheidsmentaliteit

Voor de consument staan de bakkerijspecialiteiten van Lantmännen gelijk met de heerlijke geur van knapperig vers brood. In de productieruimtes waar ze worden gemaakt, vormen bloemstof en lawaai echter belangrijke risico’s die onder controle moeten worden gebracht. Om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te vrijwaren, vertrouwt Lantmännen Unibake Brussels op de expertise van Mensura.

Uitdagingen

  • preventie van de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de machines en het inademen van bloemstof;
  • het geluidsniveau verlagen;
  • beheer van de risico’s die voortvloeien uit het werken in de koude zone.

Oplossingen

  • continue follow-up: risicoanalyses, metingen van de geluidsniveaus en het bloemstofgehalte, wekelijkse veiligheidsbezoeken samen met de hiërarchische lijn;
  • systemen voor collectieve en individuele bescherming en aanpassing van de werktijden in de koude zone;
  • medische follow-up: jaarlijks bezoek van de medische bus en een arts die het hele jaar door beschikbaar is.

Voordelen

  • positief effect op de mentaliteit;
  • medische bus bij de vestiging zelf: handig voor de werknemers en de garantie van een regelmatige follow-up.

Onze filosofie luidt: het kan altijd beter op het gebied van veiligheid. De externe blik van onze Mensura-adviseur is bijzonder waardevol: werken we wel zo veilig mogelijk, wat kunnen we nog verbeteren? Welke zijn de belangrijkste risico’s en preventieoplossingen?

Steven De Wit HR Director Lantmännen Unibake

 

Al jarenlang vertrouwt de vestiging van Lantmännen in Ganshoren (Brussel) op Mensura in de strijd tegen de vele risico’s die gepaard gaan met zijn productieactiviteit. De hulp van Mensura is tweeledig: er komt wekelijks een ingenieur-preventieadviseur langs, en alle mogelijke experten worden beschikbaar gesteld die nuttig kunnen zijn voor de onderneming met het oog op gezondheid en welzijn op de werkvloer, zoals bedrijfsartsen, industriële toxicologen en hygiënespecialisten, ergonomen en psychologen.

Uiteenlopende risico’s

Zoals in elke bakkerswerkplaats zijn ook in de vestiging van Ganshoren uiteenlopende risico’s aanwezig: ademhalingsrisico’s bij het hanteren van de bloem, risico’s op verwondingen door de vele machines die kneden, snijden, bakken, verpakken en ga zo maar door. En dan zijn er nog de risico’s verbonden aan het werken in een koude zone, bijvoorbeeld de ruimte waar de diepvriesproducten worden verpakt.

Om die risico’s te voorkomen, heeft Lantmännen met behulp van Mensura een reeks aangepaste maatregelen uitgewerkt. Zo krijgt de vestiging permanent een externe kijk op de installaties en handelingen: één dag per week is er een veiligheidsingenieur van Mensura aanwezig.
 

Oplossingen op maat

Ingenieur en externe preventieadviseur Fabrizio Giaccio komt al zes jaar in de vestiging. In die periode voerde hij conformiteitsanalyses uit voor alle installaties en een gedetailleerde risicoanalyse voor de 21 verschillende functies in het bedrijf. Zijn aanbevelingen vormden de basis voor een globaal preventieplan, dat vervolgens het uitgangspunt is voor de jaarlijkse ondernemingsplannen op het gebied van preventie en bescherming.

Het plan leidde onder meer tot de invoering van extra systemen voor collectieve bescherming, zoals de nieuwe stofafzuiginstallaties, die begin 2017 op alle lijnen zijn geïnstalleerd. Het bedrijf investeerde ook in persoonlijk aangepaste gehoorbescherming voor alle werknemers die worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. Mensura stelde daarvoor een cartografie op van het lawaai, en houdt die ook up-to-date.

De werknemers krijgen specifieke medische follow-up, vooral voor hun longcapaciteit en gehoor. Tot slot werd voor de teams van de koelkamers een speciale risicoanalyse uitgevoerd door een bedrijfsarts en een specialist industriële hygiëne van Mensura. Zij legden aangepaste werk- en rusttijden vast voor deze extreme werkomstandigheden.

Eén keer per week brengt de preventieadviseur een veiligheidsbezoek aan het terrein, samen met de hiërarchische lijn of vertegenwoordigers van de werknemers. De aanbevelingen uit zijn verslag worden systematisch uitgevoerd.

“De installaties evolueren, de mentaliteit ook”

Het aantal ongevallen is al enkele jaren duidelijk in dalende lijn, maar elk ongeval is er nog steeds een te veel. Volgens Fabrizio is het veiligheidsniveau van de machines verbeterd dankzij de voorgestelde technische aanpassingen, maar maakt vooral een evolutie van het gedrag het verschil.
 


“Vroeger haalden de operatoren regelmatig de veiligheden weg omdat het dan gemakkelijker werken was. Sinds twee of drie jaar constateer ik echter een echte bewustwording van het belang van veiligheid. Onze analyses en onderzoeken leveren resultaat op, er beweegt iets. Niet alleen de installaties evolueren, ook de mentaliteit.”

“Veiligheid is nu veel meer aan de orde,” besluit Steven De Wit, HR Director bij Lantmännen Unibake. “We besteden er meer aandacht aan en de medewerkers zijn er zich beter van bewust. Als er dan toch nog een ongeval gebeurt, worden de oorzaken openlijk geanalyseerd. Daaruit kunnen we lessen trekken, het is een bron van bewustmaking.”

Wat Mensura voor u kan doen

Ook u kunt een beroep doen op de expertise van Mensura. Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Met vragen kunt u terecht op +32 2 549 71 00.