PLOT

PLOT kiest voor maximale veiligheid bij opleidingen brandweer, politie en ambulancier

In de Genkse vestiging van Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) vinden jaarlijks tot 20.000 cursistmomenten plaats voor brandweerlui, politieagenten en ambulanciers. Om instructeurs en cursisten zo goed mogelijk te beschermen tegen specifieke risico’s, zoals de blootstelling aan hoge concentraties toxische stoffen, vertrouwt PLOT op de expertise van Mensura.

Uitdagingen

  • de veiligheid van onderwijzend personeel en cursisten vrijwaren tijdens opleidingen;
  • de blootstelling van onderwijzend personeel en cursisten aan gezondheidsrisico’s beperken.

Oplossingen

  • een gefundeerd veiligheidsbeleid opzetten, aangestuurd door een multidisciplinaire stuurgroep veiligheid;
  • investeren in nieuwe brandweerkledij, een geavanceerde CO2- reinigingstechnologie en een sauna;
  • de veiligheid van opleidingssites optimaliseren (bv. de brandinstallatie, de schietstand).

Voordelen

  • veiliger gedrag van instructeurs en medewerkers;
  • minder ongevallen en consistentere melding van aandachtspunten en bijna-incidenten;
  • minder blootstelling aan toxische stoffen door goed gereinigde brandweerkledij en saunagebruik voor het brandweerpersoneel.

Onze externe preventieadviseur vormt de rode draad in ons veiligheidsverhaal. Hij volgt alles op van a tot z en met zijn pragmatisch advies kunnen we snel aan de slag.

Jacky Vastmans Directeur bij PLOT


Voor zijn veiligheidsopleidingen rekent PLOT op een 50-tal vaste medewerkers en ruim 400 lesgevers uit het werkveld van brandweer, politie en geneeskundige hulp. Om optimaal over hun veiligheid en gezondheid én die van cursisten te waken, schakelt de organisatie Mensura in.

“Ter versterking van onze interne preventiedienst biedt Mensura advies, begeleiding en een ruime expertise,” vertelt Jacky Vastmans, directeur bij PLOT. “Omdat we hier met grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s te maken krijgen, zoals de blootstelling aan toxische stoffen en het uitvoeren van gevaarlijke brandoefeningen, besteden we veel aandacht aan risicopreventie.”

Veiligheid als vast agendapunt

Om het overleg tussen de drie opleidingsdepartementen van PLOT – brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening – te stroomlijnen, riep Mensura een multidisciplinaire stuurgroep veiligheid in het leven. Daar komen topics aan bod zoals gezondheids- en veiligheidsissues, ongevallen en bijna-ongevallen, nieuwe preventiemaatregelen en aankomende projecten.

“Rond de tafel zitten de interne preventiedienst, brandweer, federale politie, ambulanciers én coördinatoren van de verschillende scholen,” aldus Johan Theunissen, preventiedeskundige arbeidsveiligheid bij Mensura. “Elk helpt vanuit zijn eigen expertise om het veiligheidsbeleid te onderhouden en te optimaliseren.”
 

Innovatieve bescherming tegen toxische stoffen

Bij een brand(oefening) worden brandweerlui blootgesteld aan hoge concentraties gevaarlijke stoffen, die lang op kledij blijven zitten en via de huid het lichaam binnendringen. “Daarom focussen we op de kwaliteit en het onderhoud van brandweerpakken,” benadrukt Johan Theunissen. “We bekijken ook de mogelijkheid tot CO2-reiniging, een nieuwe technologie om zwaar bevuilde kledij te wassen.”

“Als toekomstgerichte opleidingsinstelling bieden we onze instructeurs en cursisten alle mogelijke bescherming,” gaat Jacky Vastmans verder. “Zo plaatsten we onlangs een sauna op onze site. Brandweermannen zweten er toxische stoffen uit na een brand en instructeurs geven er lessen brandfysica. Een unicum in België.”

Nieuwe hoogtechnologische brandplaat

Om cursisten te leren hoe ze gevaarlijke branden blussen, werkt PLOT met een geavanceerde brandinstallatie – een oefensite met grote metalen objecten die op een realistische en gecontroleerde manier diverse soorten branden simuleert. Johan Theunissen: “Met het oog op een veiliger gebruik, lieten we die recent vernieuwen. De nieuwe installatie is ook milieuvriendelijker: ze werkt voor 80% op propaangas, wat voor minder uitstoot zorgt dan wasbenzine.”
 

Toegang tot een ruime expertise

Ook de politieschool en de school geneeskundige hulp van PLOT krijgen ondersteuning door Mensura. “Mensura hielp ons de veiligheid in de schietstand te optimaliseren,” illustreert Jacky Vastmans. “Verder bouwden we samen aan een goed beveiligde hoofdvestiging en een duidelijk plan van aanpak bij terreurdreiging. Ook rond milieu kunnen we rekenen op advies, zoals rond afvalwater van het brandweerterrein en rookgasmetingen.”
 

Pragmatische ondersteuning, merkbaar meer veiligheid

Door zijn veiligheidsbeleid naar een hoger niveau te tillen, legt PLOT enkele mooie resultaten voor. Instructeurs laten zich positief uit, vullen meldingsformulieren volledig in en weten dat hun stem wordt gehoord. “Over het algemeen gebeuren er ook minder ongevallen,” weet Jacky Vastmans. “Een gevolg van de mentaliteit en het gedrag van medewerkers die geleidelijk aan evolueren naar meer oog voor veiligheid. De inspanningen van onze interne preventiedienst en de deskundige, pragmatische ondersteuning door Mensura werpen hun vruchten af.”

Wat Mensura voor u kan doen

Ook u kunt een beroep doen op de ruime expertise van Mensura. Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op www.mensura.be. Met vragen kunt u terecht op +32 2 549 71 00.