Politiezone Brussel-Zuid

Politiezone Brussel-Zuid neemt geen risico’s

Met Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis heeft de Politiezone Brussel Zuid moeilijke wijken in onze hoofdstad onder haar hoede. De orde handhaven op betogingen en bij voetbalmatchen, ingrijpen bij diefstallen en inbraken, drugstrafiek, prostitutie, mensenhandel, de veiligheid verzekeren bij gevangenissen: de risico’s voor het korps zijn legio. Met een proactieve aanpak voor medische follow-up, bedrijfsbezoeken en opleidingen rond preventie en bescherming werkt Mensura mee aan een gezond en weerbaar team.

Uitdaging

  • Stressvolle job, veel risico’s
  • Tijdelijke uitval verhoogt werkdruk bij actieve agenten
  • Regelmatig nood aan ad-hocinterventies en advies van externe dienst

Oplossing

  • Externe hulp voor medische follow-up van het personeel en voor risicobeheer
  • Bedrijfsarts die doorlopend beschikbaar is
  • Sterke wisselwerking tussen interne en externe dienst voor preventie en bescherming

Voordelen

  • Hoge reactiviteit
  • Optimale risicobeheersing

In de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst komen de agenten van politiezone Brussel Zuid dagelijks in aanraking met sociale problemen en geweld. Logisch dus dat er een sterk preventiebeleid nodig is om gezondheidsklachten, spanningen tussen collega’s en burn-outs te vermijden of op te lossen,” weet Mensura-bedrijfsarts Pierre Carlier.

De politiezone Brussel-Zuid krijgt absoluut meer stress te verduren dan andere zones in onze hoofdstad.

Pierre Carlier Bedrijfsarts

Meer dan het wettelijke pakket

Door een regelmatige aanwezigheid op het terrein en intens contact met de interne preventiedienst (IPBW) kan Mensura passende oplossingen leveren. Zo doet de politie een beroep op Mensura voor opleidingen in eerste hulp, stressbeheer, ergonomie en toxicologische maatregelen. Bénédicte Pietquin van de IPBW Politiezone Zuid: “Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar interventies op het terrein, zoals omgaan met geweld en agressie. Medewerkers die een opleiding volgden, reageren zeer positief.”

Crisismanagement

Continue beschikbaarheid is een tweede belangrijke troef in de samenwerking. “Naast de vaste jaarplanning zijn er situaties die om een dringende tussenkomst vragen”, zegt Pierre Carlier. “Als bedrijfsarts van de politiezone ben ik bereikbaar via telefoon of mail. Is een tussenkomst niet meteen mogelijk, dan zorg ik dat er dezelfde week nog een oplossing komt”, vertelt hij. “Bij de ebolacrisis, bijvoorbeeld, was het cruciaal om ongerustheid in de kiem te smoren en infomomenten en opleidingen in te lassen.”

Ook bij betogingen in Brussel komen bedrijfsarts en psychologen van Mensura in actie. “Bij schermutselingen eind 2014 belandden enkele tientallen agenten in het ziekenhuis. Dat verhoogde de werkdruk bij de actieve groep medewerkers. In zulke situaties helpen wij de spanningen kanaliseren en begeleiden we de gewonde agenten om opnieuw aan de slag te kunnen gaan.”

Sinds 2011 zijn voor elke medewerker alle risico’s in kaart gebracht en beter onder controle.

Bénédicte Pietquin IDPBW

Werkhervatting: een evenwichtsoefening

Na elke afwezigheid van vier weken of meer volgt de werkhervatting. Ook daar speelt de arts een cruciale rol. “Kan de herstellende agent niet meteen weer de straat op en geven we hem tijdelijk lichter werk? Vrijstellingen zijn bij een tekort aan personeel niet evident. Maar wie niet arbeidsgeschikt is, kan de burger en de collega’s in zijn ploeg onvoldoende beschermen. Het is een kwestie van evenwicht zoeken, in nauw overleg nemen met de verantwoordelijke en de interne preventieadviseur.”

Zorg minder

Om zicht te hebben op de werkomstandigheden, vinden jaarlijks bedrijfsbezoeken plaats in een tiental gebouwen van de Brusselse politiezone. “Het biedt ons de kans om de kwaliteit van de uitrusting, de werkdoelen en de omgeving – lucht- en lichtkwaliteit – te controleren en eventueel verder te verbeteren”, zegt bedrijfsarts Pierre Carlier. Voorts gebeuren ook loodmetingen bij de schietstanden. Sinds Mensura de openbare aanbesteding van de politiezone in 2011 won, zijn alle risico’s binnen het korps in kaart gebracht. “Voor elke medewerker zijn alle risico’s bekend en meer onder controle. We hebben bovendien een duidelijk overzicht over alle vroegere en geplande onderzoeken”, treedt Bénédicte Pietquin bij. “Tegelijk kunnen wij als werkgever net als onze werknemers maandelijks vragen stellen of verbeterpunten aanbrengen. Niet veel later volgen daarop concrete voorstellen.”