Senior Living Group

Eén aanspreekpunt voor 55 Senior Living Group-woonzorgcentra

Hoe pak je het preventiebeleid van 55 woonzorgcentra, verspreid over heel België, op een gecoördineerde en resultaatsgedreven manier aan? De aanpak van Mensura, waarbij de Mensura-coördinator het enige en vaste aanspreekpunt vormt voor de organisatie, bleek op de perfecte leest geschoeid voor de Senior Living Group.

Uitdaging

  • Een effectieve en gecoördineerde aanpak verzekeren voor 55 woonzorgcentra, verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Oplossing

  • De Mensura-coördinator vormt het eerste en enige aanspreekpunt voor alle inhoudelijke kwesties. Die stuurt een team van diverse Mensura-experten aan voor een efficiënte aanpak die resultaten oplevert.

Voordelen

  • Een vlotte samenwerking tussen de klant en Mensura, ondanks de vele betrokken partijen aan beide klanten.
  • Gecoördineerde acties die inspelen op bestaande noden.

Zowel bij management als personeel zijn de reacties op de meerwaardeaanpak van Mensura erg positief. Binnenkort zullen we de resultaten van hun oplossingen ook laten meten en bijsturen waar nodig.

Nicole Coryn HR-manager Senior Living Group


De Senior Living Group zet dagelijks 3.500 medewerkers in voor de verzorging van 6.000 bewoners. Het beschikt daarvoor over 55 voorzieningen, verspreid over het ganse land. Om kwalitatieve zorg mogelijk te maken, streeft de groep naar de best mogelijk werkomgeving voor haar medewerkers, een reden waarom de Senior Living Group zich laat begeleiden door Mensura.

Belastende job

“Wat we vooral appreciëren aan Mensura is de vlotte samenwerking”, zegt Nicole Coryn, hr-manager bij de woonzorggroep. “Voor alle vragen en vergaderingen kunnen we terecht aan één adres: dat van onze Mensura-coördinator Tanja Liesenborghs. Zowel inhoudelijk als praktisch zijn we op die manier zeker van een gecoördineerde aanpak, toch een hele geruststelling.”

“Begin 2015 voerden we nog een psychosociale risicoanalyse uit”, geeft Mensura-psycholoog Heidi Abraham een voorbeeld. “Per instelling stelden we een werkgroep samen om knelpunten en oplossingen te detecteren. Een aandachtspunt bleek de psychosociale belasting, veroorzaakt door de toenemende zorgvraag van de bewoners. We leven met z’n allen steeds langer, maar dat vereist ook vaker zwaardere zorgen. Generatie- of cultuurverschillen zorgden ook wel eens voor spanningen tussen collega’s. Ten slotte kwamen enkele fysieke klachten naar boven, zoals rugproblemen.”
 

Aanwezigheid verzekerd

Hoe pak je dergelijke knelpunten dan best aan? “Elke organisatie is wettelijk verplicht om bepaalde preventietaken uit te voeren”, zegt coördinator en arbeidsgeneesheer Tanja Liesenborghs. “In de zorgsector is het medisch onderzoek er daar één van. Maar bij Mensura willen we verder gaan dan het strikt wettelijke. We willen oplossingen aanbieden die zoveel mogelijk meerwaarde bieden op maat van de klant. Daarom hebben wij Senior Living Group voorgesteld om over te stappen van een jaarlijks naar een tweejaarlijks medisch onderzoek. 50% van het personeel onderzoeken we het ene jaar, 50% het andere. Zo blijven we zichtbaar aanwezig op de werkvloer. Uiteraard kunnen medewerkers altijd bij ons terecht voor vaccinaties en specifieke medische onderzoeken, zoals tijdens een zwangerschap, het werkhervattingsonderzoek en spontane consultaties.”

Wat we vooral appreciëren aan Mensura is de vlotte samenwerking. Voor alle vragen en vergaderingen kunnen we terecht aan één adres: dat van onze Mensura-coördinator

Nicole Coryn HR-manager bij Senior Living Group

Handen vrij

Het budget dat zo vrijkomt, kan Senior Living Group besteden aan specifieke oplossingen. “Vorig jaar organiseerden onze experts opleidingen voor leidinggevenden om betere verzuimgesprekken te voeren”, legt Tanja uit. “Dit jaar werken we in het bijzonder rond respect op het werk. Aan de hand van oefeningen verwerven deelnemers inzichten om positief en respectvol te communiceren, met elkaar en met de bewoners.” Speerpunt op het vlak van gezondheidsbevordering zijn de jaarlijks terugkerende opleidingen over het tillen van lasten. Daarnaast organiseert Mensura ook diverse workshops rond een gezonde voeding en levensstijl.

“Zowel bij management als personeel zijn de reacties op die meerwaardeaanpak van Mensura erg positief”, zegt Nicole Coryn van de Senior Living Group. “Binnenkort zullen we de resultaten van onze oplossingen ook laten meten en bijsturen waar nodig.”

Wat Mensura voor u kan doen

Heeft u nood aan een preventiepartner die zich aanpast aan uw specifieke organisatiestructuur? Bij Mensura bent u aan het juiste adres. Neem contact op met de commercieel verantwoordelijke in uw regio, hij of zij bekijkt graag hoe we u kunnen helpen.