Suez

Suez PCB Decontamination en Mensura verzekeren veilige werkomstandigheden met wereldunieke expertise

Suez PCB Decontamination is een van de weinige bedrijven ter wereld die met pcb’s vervuilde transformatoren kan ontmantelen. De multidisciplinaire samenwerking tussen Mensura-experts, academici en het bedrijf zelf leidt tot betere inzichten over succesvolle preventiemaatregelen. Die deskundigheid mocht Mensura al delen tijdens diverse internationale congressen.

Uitdaging

  • De blootstelling van medewerkers aan giftige stoffen zo laag mogelijk krijgen.

Oplossing

  • De preventieadviseur industriële hygiëne stelt een luchtmeetplan op, volgt de waarden van giftige stoffen op en doet verbetervoorstellen in de processen en werkposten.
  • De afdeling Toxicologie van de Universiteit Antwerpen volgt de bloedwaarden van de medewerkers op en vergelijkt die met internationale standaarden en benchmarks.
  • De arbeidsgeneesheer coördineert alle preventie-initiatieven en metingen, en zet die samen met de bedrijfsleiding om in een steeds veiligere werkomgeving.

Voordelen

  • Dankzij de multidisciplinaire samenwerking slaagt Suez PCB Decontamination er in om de pcb-waarden verder te doen dalen.
  • De unieke preventie-expertise levert het bedrijf prestige op in binnen- en buitenland.

Fier op een externe dienst die zo grondig werk levert dat hij de resultaten mag bespreken op een internationaal forum

Rudy De Leeuw Bedrijfsleider Suez PCB Decontamination

 

Omdat pcb’s, bij ons berucht sinds de dioxinecrisis van 1999, giftig en mogelijk kankerverwekkend zijn, beschikt Suez PCB Decontamination over speciale afbraakprocessen. Zo slaagt het in Grimbergen gevestigde bedrijf erin om 65% van de ontmantelde materialen te recycleren.

Gezonde investeringen

Eén van die speciale processen is de reiniging van de transformatoren met perchloorethyleen (PER), een chemische metaalontvetter die schade kan toebrengen aan de gezondheid. “Vanaf 2002 kwam Mensura via luchtmetingen te hoge PER- en pcbwaarden op het spoor”, vertelt Rudy De Leeuw, bedrijfsleider bij Suez PCB Decontamination en zelf een gediplomeerd preventieadviseur. “We zagen er toen al nauw op toe dat onze medewerkers altijd hun persoonlijke beschermingsmiddelen droegen. Maar om het gezondheidsrisico nog verder te doen dalen, hebben we samen met Mensura besloten om de lat op vlak van preventie nog hoger te leggen.”

Tussen 2002 en 2012 investeerde Suez PCB Decontamination aanzienlijk in collectieve preventiemaatregelen. Zo maakte het open verwerkingssysteem gaandeweg plaats voor een grotendeels gesloten systeem. Waar dat niet mogelijk was, werden performante ventilatiesystemen geïnstalleerd. Met succes: de jaarlijkse luchtmetingen tonen aan dat de PER- en pcb-waarden dalen met elke nieuwe investering. Een VITO-studie uit 2012 gaf zelfs aan dat de pcb-uitstoot bij Suez lager was dan de normen in niet-industrieel gebied.
 

Baanbrekend onderzoek

Bleven nog twee vragen over: hoe hoog mogen de luchtwaarden van pcb’s zijn om niet schadelijk te zijn voor de gezondheid? En wat zijn de restrisico’s na het nemen van preventiemaatregelen? Internationaal bestaat daar geen eensgezindheid over. Daarom startte Mensura in 2010 met een biometrisch onderzoek in samenwerking met de dienst Toxicologie van de Universiteit Antwerpen. “Het eerste onderzoek toonde alvast aan dat de pcb-waarden in het bloed van onze medewerkers zich onder de grensniveaus bevonden”, zegt Rudy De Leeuw.

Met de jaarlijkse bloed- en urinemetingen van pcb’s beschikt Suez PCB Decontamination over een extra methode om het effect van preventiemaatregelen te onderzoeken en bij te sturen. Dankzij de multidisciplinaire samenwerking tussen de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur industriële hygiëne, de dienst Toxicologie en Suez PCB Decontamination slaagde het team er elk jaar in om de pcb-waarden verder te doen dalen. Daardoor zijn de bloedwaarden van de medewerkers vandaag beduidend beter dan die van andere werknemers in gelijkaardige omstandigheden.

Samen met Mensura besloten we om de lat op vlak van preventie nog hoger te leggen.

Rudy De Leeuw Bedrijfsleider bij Suez PCB Decontamination

Goede chemie

Die vernieuwende aanpak is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo mocht het team zijn inzichten al delen op diverse internationale congressen over arbeidsgeneeskunde, in 2015 nog in Seoel (Zuid-Korea). Mensura pleitte er daar voor om het biometrisch onderzoek een vaste plaats te geven in het globaal risicobeheersingsysteem van risicobedrijven.
 


“We zijn fier op een partner die onze situatie zo grondig onderzoekt dat hij dit mag bespreken op een internationaal forum”, erkent ook Rudy De Leeuw. “Tegelijk zien we het ook als een erkenning voor onszelf, en voor de inspanningen die we doen om onze medewerkers in veilige omstandigheden te laten werken.”

Wat Mensura voor u kan doen

Heeft uw organisatie nood aan een preventiepartner die met u meedenkt? Bij Mensura bent u aan het juiste adres. Neem contact op met onze commercieel verantwoordelijke in uw regio, hij of zij helpt u graag verder.