Tui

TUI zet met Mensura in op fysiek én mentaal fitte medewerkers

TUI is de Belgische marktleider van georganiseerde vakanties, goed voor jaarlijks 2 miljoen reizigers. Die sterke positie dankt de reisorganisator mee aan de inzet van zijn medewerkers die goed in hun vel zitten. Daarom maakt TUI actief werk van psychosociale en fysieke gezondheid op de werkvloer. Daarbij worden zowel leidinggevenden als andere medewerkers betrokken, mét resultaat.

Uitdagingen

 • mentale problemen tijdig signaleren, zowel door leidinggevenden als andere collega’s;
 • langdurig afwezigen succesvol re-integreren;
 • de ergonomische belasting tot het minimum beperken;
 • medewerkers ondersteunen in de zoektocht naar een goede work-lifebalans.

Oplossingen

 • opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen voor leidinggevenden waarin de nodige vaardigheden worden aangeleerd;
 • presentatie voor alle medewerkers om hen te sensibiliseren over geestelijke gezondheidszorg;
 • een uitgewerkt re-integratiebeleid met oog voor de mogelijkheden van de werknemer;
 • individueel ergonomisch advies;

Voordelen

 • signalen die wijzen op mentale problemen worden sneller opgepikt;
 • medewerkers worden efficiënter doorverwezen;
 • ervaringen en inzichten rond mentaal welzijn worden gedeeld;
 • re-integratietrajecten worden succesvol afgerond;
 • een boost in de betrokkenheid van de medewerkers.

Samen met Mensura zetten we extra hard in op het psychosociale welzijn op de werkvloer.
Sinds de opleiding ‘Eerst Hulp bij Mentale Problemen’ pikken leidinggevenden signalen van mentale problemen sneller op en verwijzen ze de medewerker efficiënter door. De vorming was een echte eyeopener." Nico Van gorp Interne preventieadviseur - Tour Operating TUI

 

TUI België telt ruim 2300 medewerkers, waarvan ongeveer 600 bij Tour Operating. “Op onze afdeling werken zeer diverse profielen, van productmanagers over communicatiemedewerkers tot boekhouders”, duidt Nico Van gorp, interne preventieadviseur van de divisie. “Onze medewerkers zijn stuk voor stuk beeldschermwerkers, met de bijhorende klachten zoals rug- en polsproblemen. Ook op andere vlakken spelen er risico’s. En die pakken we aan. Bovendien zetten we samen met Mensura extra hard in op het psychosociale welzijn op de werkvloer.”

De focus op mentale gezondheid komt niet uit de lucht gevallen. Vorig jaar zaten 28.000 Belgen thuis met een burn-out. Nico: “Ook bij TUI ondervinden we dat sommige medewerkers met hun geestelijke gezondheid worstelen. Als gevolg zijn ze soms buiten strijd. Om leidinggevenden bewust te maken van die problematiek en hen te helpen ermee om te gaan, schakelden we Mensura in voor de opleiding ‘Eerste Hulp bij Mentale Problemen’.”

Efficiëntere doorverwijzing

Leidinggevenden beschikken vaak niet over de nodige kennis en ervaring om de symptomen van geestelijke gezondheidsproblemen tijdig te herkennen. Boudewijn D’Hauwers, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Mensura: “Tijdens de opleiding ‘Eerste Hulp bij Mentale Problemen’ leren leidinggevenden technieken om mentale problemen bij medewerkers al in een vroeg stadium te spotten. Ze ontdekken het onderscheid tussen verschillende moeilijkheden, zoals burn-out en depressie. Daarnaast krijgen de deelnemers enkele zelfhulpstrategieën aangereikt die ze met hun team kunnen delen. Ook leren ze hoe ze medewerkers moeten opvangen in acute situaties, en wanneer ze het best doorverwijzen naar professionele hulp.”
 

Sinds de opleiding ‘Eerst Hulp bij Mentale Problemen’ pikken leidinggevenden signalen van mentale problemen sneller op en verwijzen ze de medewerker efficiënter door. De vorming was een echte eyeopener.


De training was een eyeopener voor de deelnemers. Nico: “Uit de praktijkoefeningen en rollenspellen bleek dat vele leidinggevenden in onze divisie al in aanraking waren gekomen met de problematiek. Ze deelden hun getuigenissen en wisselden onderling ervaringen uit. Op zich was dat al een grote hulp. De opleiding bleek de cruciale trigger om aandachtig te zijn voor het mentale welzijn van medewerkers: leidinggevenden pikken sindsdien signalen van mentale problemen beter op en verwijzen werknemers sneller door naar de vertrouwenspersoon of hr-afdeling. Ook vandaag ondersteunen de deelnemers elkaar nog altijd door hun inzichten samen te bespreken.”

Gezamenlijk streefdoel

Maar mentale problemen herkennen en signaleren is niet alleen een taak van leidinggevenden. Nico: “We betrekken iedereen in onze organisatie bij het psychosociale welzijn op de werkvloer. Want pas als iedereen van mentale fi theid een streefdoel maakt, bereik je een duurzaam resultaat waarbij iedereen langer en gezonder aan het werk kan blijven. Daarom organiseren we in 2019 sessies waarin ook niet-leidinggevenden de nodige technieken aangeleerd krijgen.”

Alle preventieve maatregelen ten spijt, kunnen mentale problemen nooit helemaal worden vermeden. Dat beseft TUI, en dus maakte de reisorganisator samen met Mensura ook werk van een sterk re-integratiebeleid. Nico: “Vallen medewerkers toch voor een langere periode uit, dan bepalen we per re-integratietraject een haalbaar werkritme en takenpakket op maat. En dat werpt vruchten af: tot nu toe kon het grootste deel van de uitgevallen medewerkers opnieuw bij ons aan de slag.”
 

Vallen medewerkers toch voor een langere periode uit, dan bepalen we per re-integratietraject een haalbaar werkritme en takenpakket op maat. En dat werpt vruchten af.

Individueel advies

TUI waakt ook over het fysieke welzijn van zijn medewerkers. Nico: “Beeldschermwerk kan heel wat klachten veroorzaken, zoals rugen polsproblemen. Om ergonomische overbelasting te vermijden, rekenen we op de expertise van een preventiedeskundige bij Mensura. Samen met elke medewerker bekijkt ze de werkplek en geeft ze individueel advies. Zo krijgt elk profi el specifi eke aandacht.”

Dat TUI inzet op de fysieke én mentale gezondheid, onthalen de medewerkers heel enthousiast. “Uit onze jaarlijkse interne bevraging blijkt dat de tevredenheid systematisch verhoogt. Doordat TUI zo begaan is met de mentale en fysieke gezondheid van zijn medewerkers, vergroot ook hun betrokkenheid. We zijn dan ook vastberaden om in 2019 op hetzelfde elan verder te gaan.”

Mensura streeft naar fysiek én mentaal gezonde medewerkers

Train uw leidinggevenden en medewerkers om psychische problemen te herkennen en te begeleiden. Ontdek wat Mensura voor u kan betekenen of stel ons uw vraag via +32 2 549 71 00.

Volg de opleiding

Tijdens de opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen leren hoger management, hr-medewerkers en leidinggevenden vroegtijdig mentale problemen op te sporen.

Meer informatie