TVH

TVH groeit op een ergonomisch verantwoorde manier

Als leverancier van industriële machines en transportmateriaal ambieert TVH continue groei. Zo breidt het bedrijf zijn hoofdkantoor in Waregem uit met een gloednieuw logistiek magazijn. Daarbij gaat veel aandacht uit naar een ergonomische inrichting van de verschillende werkposten. TVH ontwikkelde samen met Mensura onder meer een uniek, verstelbaar picking station.

Uitdagingen

  • de ergonomische risico’s inperken van repetitieve bewegingen, houdingsbelasting en tillen;
  • een ergonomisch ontwerp creëren voor de picking stations in het nieuwe magazijn.

Oplossingen

  • een grondige ergonomische analyse (onder meer o.b.v. inbreng van de medewerkers) die de knelpunten in kaart brengt;
  • een evaluatie van de interne transportflow en het stapelen van goederen;
  • een nieuw, ergonomisch picking station.

Voordelen

  • een ergonomisch efficiënte werkplek die de productiviteit en werksfeer positief beïnvloedt;
  • een lagere ergonomische belasting en minder kans op afwezigheid.

“De ontwikkeling van een nieuw, ergonomisch picking station vroeg om een participatieve aanpak – een kolfje naar de hand van Mensura.”

Gino Bekaert Operations Manager Goods-out bij TVH

 

Wereldwijd werken zo’n 5500 medewerkers bij TVH, waarvan 1700 op de site in Waregem. “Om hen te helpen ergonomisch verantwoord te werken, gingen we te rade bij Mensura”, vertelt Gino Bekaert, Operations Manager Goods-out bij TVH. “Bovendien wilden we ons nieuwe magazijn ergonomisch inrichten. Samen met onze interne preventiedienst onderwierp Mensura onze werkwijze aan een grondige analyse.”

Ergonomisch efficiënt werken

“TVH erkent dat een ergonomisch efficiënte werkplek de productiviteit, de werksfeer én het verzuim positief beïnvloedt”, aldus Ruth Costers, preventiedeskundige bij Mensura. “Vanuit die overtuiging schakelde het bedrijf ons in om, samen met de interne preventiedienst, de workflows in het toekomstige magazijn onder de loep te nemen.”

“Zo evalueerden we met de hulp van Mensura onze interne flow voor transport en export”, vult Gino Bekaert aan. “Daarnaast ontwikkelden we een nieuw, ergonomisch picking station op basis van onze huidige werkposten en verbeterpunten. Dat vroeg om een participatieve aanpak – een kolfje naar de hand van Mensura.”

 

Van knelpunten tot adviezen

Op basis van observaties en gesprekken met medewerkers en managers werden de ergonomische knelpunten in kaart gebracht. “Een grote meerwaarde bij de gesprekken op managementniveau was dat het probleem vanuit alle hoeken werd belicht”, licht Ruth Costers toe. “Zo waren niet alleen de interne preventieadviseurs, maar ook productiemanagers, leveranciers en projectingenieurs vertegenwoordigd. Het resultaat: een vruchtbare uitwisseling van expertises, inzichten en adviezen. Op basis daarvan kwamen we tot een prototype van het nieuwe picking station.”

Klaar voor de toekomst

Om na te gaan of de theoretische adviezen ook in de praktijk een verbetering vormen, ontwikkelden TVH en Mensura een mock-up van het nieuwe picking station. Ruth Costers: “Zit het nieuwe ontwerp goed ineen? Voldoet het aan de wensen die medewerkers formuleerden? Creëert het geen nieuwe problemen? Op basis van tussentijdse evaluaties en praktijktesten moeten we uiteindelijk tot een definitief ontwerp komen.”

“Het huidige design is verstelbaar, en dus geschikt voor zowel grotere als kleinere gebruikers”, gaat Gino Bekaert verder. “Het picking station zorgt ervoor dat de medewerkers op de juiste werkhoogte kunnen werken en het lichaam minder belast wordt. In combinatie met de verbeterde transportflow die we met Mensura uitwerkten om het interne transport tot een minimum te beperken, leidt deze optimalisatie gegarandeerd tot minder ergonomische problemen, en zo tot minder uitval. Zo nemen we een optimale start in het nieuwe logistieke magazijn.”

Ergonomische maatregelen renderen

Mensura helpt ook uw organisatie graag bij een grondige ergonomische analyse en concreet advies op maat. Ontdek wat onze ergonomen voor uw bedrijf en medewerkers kunnen betekenen op www.mensura.be. Of stel ons uw vraag via +32 2 549 71 00.