Würth

M-pact: vitaliteit en gezond thuiswerken stimuleren van op afstand? Missie geslaagd bij Würth

Gezond thuiswerken en vitaliteit stimuleren: geen evidentie in tijden van corona. Daarom klopte Würth Belux aan bij Mensura voor digitale workshops. Hoe ervaarden leidinggevenden én werknemers de sessies? Dat lees je in deze M-pact.

In onze reeks M-pact peilen we naar de positieve impact van een project bij alle betrokkenen: van leidinggevenden over projectleiders tot mensen op de werkvloer. Samen zitten we rond de tafel om de samenwerking en het resultaat ervan te bespreken.

Het project

Hoe stimuleer je vanop afstand de vitaliteit van alle medewerkers, ook al hebben die uiteenlopende profielen? Met die vraag klopte Würth België-Luxemburg in het najaar van 2020 aan bij Mensura. Extra eis van de producent van montagematerialen: de oplossing moest in het bredere gezondheids- en preventiebeleid kaderen. Digitale, interactieve workshops afgestemd op de noden van de Würth-medewerkers bleken een schot in de roos.

De hoofdrolspelers

  • Donald Ackaert, departementshoofd van salesafdeling bij Würth Belux.
  • Margot Janssens, managementassistent en communicatiemedewerker bij Würth Belux.
  • Anneleen Vanlook, preventieadviseur psychosociale aspecten Mensura.
  • Elita Schildermans, preventieadviseur psychosociale aspecten Mensura.


Donald (Würth): “In het najaar van 2020 merkte ik dat verschillende medewerkers door de tweede corona-lockdown met dezelfde uitdagingen kampten: stress door een gebrek aan perspectief en minder verbondenheid met het team. De nood aan advies van een externe expert was duidelijk, en liefst zo snel mogelijk. Want bij Würth proberen we in ons welzijnsbeleid te focussen op preventie om zo ernstige gezondheidsklachten te voorkomen.”

“Dus gingen we te rade bij onze vaste preventiedienst Mensura. Zij raadden als eerste stap online workshops aan die medewerkers op vrijwillige basis konden volgen. Daar waren we zeker voor te vinden, op voorwaarde dat de inhoud voor alle 360 werknemers relevant zou zijn. Een uitdaging van formaat, want de takenpakketten lopen fors uiteen. Spoiler alert: onze verwachtingen werden ruimschoots ingelost.”

Anneleen (Mensura): “Als vaste preventiedeskundige voor Würth was onze Mensura-collega Heidi Mermans reeds nauw betrokken in de uitwerking van hun welzijnsbeleid. Zij zag deze workshops als een waardevolle aanvulling en schakelde hiervoor een team van drie preventieadviseurs psychosociale aspecten in, waaronder mezelf en Marie – een Franstalige collega.

Tijdens een intakegesprek met de interne preventieadviseur van Würth polste ik naar wat er leefde op de werkvloer. Daar sprongen twee elementen uit: gezond thuiswerken en verbondenheid stimuleren. Die twee aspecten combineerden we met de tijdsgeest. Want in tegenstelling tot de eerste lockdown had niet langer corona-angst, maar wel coronamoeheid de bovenhand.

“Door die combinatie kwamen we tot vier workshops – twee in het Nederlands en twee in het Frans – met adviezen, voorbeelden en technieken waar iedere medewerker zich in kon herkennen. Van hoe je je takenpakket prioriteert tot manieren om mentaal tot rust te komen. Om de juiste accenten te leggen, peilden we bij het begin van elke sessie via anonieme polls naar de grootste struikelblokken van de deelnemers.”

Margot (Würth): “Mijn collega’s en ik ervaarden de sessies als verfrissend. De voorbeelden waren herkenbaar, de oefeningen laagdrempelig en de tips waardevol. Vandaag grijp ik nog regelmatig terug naar de aangeleerde technieken, zoals stretchoefeningen om ergonomisch te werken.”

“Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm zat goed ineen. Dankzij korte Q&A’s, realtime polls en een intens gebruikte chatbox lag de interactiviteit bijzonder hoog. Daardoor ontstond er samenhorigheid: iedereen zit in hetzelfde schuitje, ook al verschillen de functies. De workshops waren voor mij ook een duidelijk signaal van het management dat ze begaan zijn met de gezondheid en het welzijn van het personeel. Een hart onder de riem dus.”

Elita (Mensura): “Soms dreigt de inhoud van (online) workshops niet vertaald te worden naar de dagelijkse praktijk. Om dat tegen te gaan, raden we een natraject aan. Daarbij bevragen we de deelnemers over thuiswerken en vitaliteit, en dat op drie verschillende momenten: na een week, na een maand en na drie maanden. Aan elke bevraging koppelen we extra tips op maat, een quiz … Op die manier stimuleer je als werkgever een gedragsverandering en veranker je vitaliteit en gezond thuiswerken in je organisatie. En net zo is de impact het grootst.”