4 feiten over stress en veerkracht die cruciaal zijn voor uw organisatie

Stress en burn-out zijn sinds 2014 officieel psychosociale risico’s op het werk. Toch worden de impact van (te veel) stress op een organisatie en het belang van veerkracht vaak onderschat. Aandacht voor deze 4 feiten over stress en veerkracht is dan ook cruciaal voor het stresspreventiebeleid in uw organisatie.

1. Stress komt zo goed als overal voor

In heel wat organisaties ervaart een deel medewerkers een problematische blootstelling aan stress. Maar al te vaak minimaliseren medewerkers en/of leidinggevenden dat met dooddoeners als ‘iedereen heeft stress’ of ‘het hoort nu eenmaal bij het werk’. Een kwalijke zaak, want als stress niet beheersbaar blijft, zijn gezondheidsklachten een reëel risico.

2. Burn-out is het gevolg van aanhoudende stress

Iedereen ervaart weleens stress, en dat hoeft niet negatief te zijn. “Een gezonde dosis stress kan een prima stimulans zijn om het beste van onszelf te geven”, zegt Koen Van Hulst, verantwoordelijke psychosociale preventie bij Mensura. “Het wordt pas problematisch als er geen tijd en ruimte meer is voor herstel. Na een stresserende werkdag of -week is het belangrijk om te ontspannen, om er daarna weer tegenaan te kunnen. Lukt dat niet meer, dan spreken we van langdurige, aanhoudende stress. En dat leidt vaak tot burn-out, een van de hoofdoorzaken van langdurige afwezigheid.”

3. Werkgevers spelen een cruciale rol

Werkgevers die zich bewust zijn van de stressproblematiek investeren in een stresspreventiebeleid. Zo kunnen negatieve gevolgen – zoals minder productieve of afwezige medewerkers – vermeden worden. Een psychosociale risicoanalyse vormt de onontbeerlijke basis voor een efficiënt preventiebeleid.

4. Niet iedereen heeft evenveel veerkracht

Veerkracht is een persoonsgebonden eigenschap. Niet iedereen kan even goed om met stress of tegenspoed. De stressbeleving van medewerkers is dus subjectief, maar de signalen en symptomen zijn objectiveerbaar en voor iedereen zichtbaar.

Let wel: naast het persoonlijke aspect zijn ook situationele factoren bepalend voor de veerkracht van medewerkers. De veerkracht in uw organisatie verhogen verloopt dus op twee sporen: individuele veerkracht versterken enerzijds en een ondersteunende, empathische en stimulerende omgeving voorzien anderzijds.