Alcohol op het werk: hoe toosten op het nieuwe jaar?

Een preventief alcohol- en drugbeleid laat je als werkgever toe tot duidelijke afspraken te komen met medewerkers. Zeker tijdens de nieuwjaarsmaand – wanneer ook op het werk al eens wordt getoost op het nieuwe jaar – is dat cruciaal. Heidi Henkens, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Mensura, vertelt hoe organisaties op een verantwoorde manier delen in de feestvreugde.

Tijdens de eindejaarsperiode en aan het begin van het nieuwe jaar zijn een (bedrijfs)feest en bijhorend glaasje alcohol nooit veraf. “Alcohol maakt nu eenmaal deel uit van onze cultuur”, aldus Heidi Henkens. “Maar we onderschatten nog steeds de gevaren ervan. Door duidelijk de risico’s in kaart te brengen, kun je als werkgever gepaste preventiemaatregelen opzetten.”

 

Wat is het advies van Mensura omtrent alcohol op het werk?

Heidi Henkens: “Normaal gezien is alcohol op de werkvloer uit den boze. Maar een eindejaars- of nieuwjaarsreceptie kan een uitzondering vormen. Via een preventief alcohol- en drugsbeleid moeten werkgevers daaromtrent op voorhand enkele regels opstellen. Ze kiezen daarbij zelf hoe ze dat beleid invullen. Gaat het bedrijf voor een zerotolerancehouding? Wat met medewerkers die met klanten in contact komen? Werknemers met een veiligheidsfunctie krijgen wellicht strengere voorschriften.”

Wat houdt een goed alcohol- en drugsbeleid in?

“Allereerst beslist zo’n beleid over de (on)beschikbaarheid van alcohol op het werk. Is alcohol in sommige gevallen – zoals een nieuwjaarsgelegenheid – toegelaten, dan moet er voldoende aandacht gaan naar preventie en sensibilisering van medewerkers. Ook wanneer de vooropgestelde regels over alcohol op de werkvloer (herhaaldelijk) worden overtreden, moet de werkgever weten welke procedures, ondersteuning en begeleiding van toepassing zijn.”

Wat met een nieuwjaarsdrink op de werkvloer?

"Werkgevers kunnen preventief optreden door een voldoende gevarieerd en interessant aanbod aan alcoholvrije dranken aan te bieden of met een bonnensysteem te werken. Een ander mogelijk initiatief is chemische alcoholtests voor eenmalig gebruik voorzien of de Responsible Young Drivers uitnodigen om tests af te nemen aan de uitgang van de werkplek. Je laat ook het best op voorhand weten hoelang het feestje zal duren. Zo kunnen je medewerkers hun voorzorgen nemen om veilig thuis te geraken.” 

Wat bij overmatig alcoholgebruik?

“Dat wordt vooraf vastgelegd in het alcohol- en drugsbeleid. Belangrijk daarbij is het verschil tussen medewerkers die een glaasje te veel op hebben, en zij die daardoor ook ongepast gedrag vertonen. Werkgevers zien er het best op toe dat die laatsten in eerste instantie veilig thuisgeraken, door bijvoorbeeld een taxi te regelen. Onder invloed rijden is niet alleen gevaarlijk voor de werknemer en andere weggebruikers, maar de verplaatsing van en naar het personeelsfeest is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Als werkgever ben je immers aansprakelijk voor het (overmatige) alcoholgebruik van medewerkers tijdens een receptie. De eerste werkdag nadien kun je die medewerker daarover persoonlijk aanspreken.”

Na een eindejaarsperiode en januarimaand vol nieuwjaarsvreugde, organiseren De DrugLijn, VAD en Stichting tegen Kanker een alcoholvrije maand: februari staat helemaal in het teken van ‘Tournée Minérale’. 
 

Ontwikkel een gericht alcohol- en drugbeleid

De impact van alcohol- en druggebruik op de werkplek kan erg groot zijn voor de betrokken medewerker, maar ook voor de collega’s, de organisatie en de maatschappij. Door duidelijk de risico’s in kaart te brengen, kun je gepaste preventiemaatregelen opzetten en tot duidelijke afspraken komen met alle medewerkers. Onze experten helpen je hier graag bij. Neem contact op via psychosociale-aspecten@mensura.be.