Hoe voorkomt u arbeidsongevallen in de transportsector?

De transportwereld is er een van groei en innovatie, maar ook van risico’s en incidenten: ze bekleedt steevast de top van sectoren met het meeste arbeidsongevallen. Enkel de bouwsector scoort nog slechter. Wat zijn de oorzaken van die vele ongelukken en hoe kunt u ze vermijden?

Werknemers in de transportsector voeren vaak risicovolle activiteiten uit: ze werken op grote hoogte, laden en lossen zware gewichten, besturen machines enzovoort. Dat er af en toe iets fout loopt, is dan ook niet volledig uit te sluiten. Wel kunt u als werkgever maatregelen treffen om de risico’s in te perken.

Welke ongevallen komen het vaakst voor?

De ene transportfunctie is de andere niet, en dus zijn ook de risico’s die spelen erg divers. Toch doen bepaalde incidenten zich vaker voor dan andere. We doken in onze eigen cijfers en lijstten de courantste ernstige ongevallen op.

  1. De medewerker valt van hoogte, bijvoorbeeld van op een vrachtwagen of bus.
  2. De medewerker verliest de controle over een vervoer- of transportmiddel, zoals een transpallet of vrachtwagen.
  3. De medewerker wordt door een voorwerp getroffen, bijvoorbeeld de lading van een kraan.  
  4. De medewerker verliest de controle over een voorwerp dat hij of zij draagt of hanteert, bijvoorbeeld bij het manueel laden of lossen van een vrachtwagen.
  5. Een voorwerp valt van op hoogte op de medewerker, zoals de bovenste van een stapel dozen in een vrachtwagen.

Niet verwonderlijk bekleedt ‘vallen van hoogte’ de eerste plek in de lijst. Een valongeluk is overal snel gebeurd – zelfs op kantoor – maar wanneer medewerkers bij zo’n incident bovenop een vracht- of tankwagen staan, zijn de gevolgen al snel een pak zwaarder.

Daarnaast komen ook incidenten waarbij een werknemer de controle verliest over een voertuig, bijvoorbeeld door een onaangepaste snelheid of doordat hij afgeleid is, of ongelukken met voorwerpen – denk aan verlies van lading – regelmatig voor.

Wat zijn de oorzaken van die ongevallen?

Ook in de aanleidingen van de ongevallen tekenen zich duidelijke trends af. Een of meer van onderstaande factoren liggen regelmatig aan de basis.

  • Er is geen risicoanalyse gebeurd.
  • Er zijn geen duidelijke instructies of procedures, ze worden door medewerkers onvoldoende gevolgd, of er is onvoldoende toezicht op de naleving.
  • Problemen met de werkmethode, zoals een verkeerde houding, een foute manier van laden en lossen of te snel rijden.
  • Problemen met de werkplek of -infrastructuur, zoals een te kleine werkruimte of defect materiaal.

Samen ongevallen in de transportsector voorkomen

Om de veiligheid voor transportmedewerkers te bewaken, is een risicoanalyse sowieso de eerste stap. Maar ook duidelijke richtlijnen, een correcte werkmethode en aangepast materiaal zijn cruciaal om ongevallen tot het minimum te beperken.  

Maar u staat er als werkgever niet alleen voor: ook uw medewerkers moeten hun steentje bijdragen. Arbeidsongevallen voorkomen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid: u voorziet de nodige middelen en richtlijnen, terwijl werknemers de afgesproken regels en werkmethodes zo goed mogelijk volgen. Zo bouwt u samen aan een veilige transportsector.