“De nieuwe wetgeving biedt opportuniteiten voor alle partijen”

Tegen welke achtergrond speelt de nieuwe wetgeving voor de tariefregeling en dienstverlening van externe diensten zich af? Karine Eerdekens, directeur Risicobeheersing bij Mensura, geeft tekst en uitleg.

Welke filosofie gaat schuil achter de nieuwe wetgeving voor externe diensten?

Karine Eerdekens: “De tariefregeling en de dienstverlening van externe diensten wijzigen vanaf begin 2016. De aanpassing vertrekt vanuit een duidelijke visie. Het idee is dat de koppeling wordt doorgeknipt tussen eventuele gezondheidsrisico’s op het werk, de periodiciteit van de medische onderzoeken en het jaarlijkse tarief dat de werkgever betaalt aan de externe dienst. In het verleden zorgde de nauwe link tussen die drie facetten dat het grootste deel van het budget besteed werd aan medische onderzoeken van medewerkers.”

Als gevolg van de nieuwe wetgeving kan het zijn dat een organisatie meer of minder betaalt. Wat betekent dat voor de service die ze krijgen van hun externe diensten?

Karine Eerdekens: “Die vraag vereist een genuanceerd antwoord. De nieuwe wetgeving verschuift de focus van medische onderzoeken naar preventie. Dat gebeurt door een uniform tarief toe te passen voor alle medewerkers van een bedrijf.

Voor bedrijven uit de categorie A/B/C+ wordt een systeem van preventie-eenheden ingevoerd. Met die preventie-eenheden kunnen organisaties gerichter inzetten op hun concrete noden. Betaalt een dergelijk bedrijf door het uniforme tarief uiteindelijk meer dan vroeger, dan heeft het recht op meer preventie-eenheden, en krijgt het ook effectief meer service.

Kleinere bedrijven uit de categorie C-/D maken geen gebruik van preventie-eenheden. Of zij meer of minder jaarlijkse forfaitaire bijdrage betalen, heeft geen invloed op de prestaties: de EDPB verzorgt een wettelijk verplicht takenpakket. Uiteraard kunnen deze bedrijven wel, zoals vandaag, bovenop de forfaitaire bijdrage bijbetalen voor extra prestaties.”

Staan er nog veranderingen in de steigers op korte of middellange termijn?

Karine Eerdekens: “Ongetwijfeld. Samen met de start van de nieuwe wetgeving wordt een monitoring opgezet. De bedoeling is om na te gaan wat het effect van de nieuwe wetgeving is en eventuele anomalieën of ongewenste effecten bij te sturen.”

Zal de omschakeling gemakkelijk verlopen?

Karine Eerdekens: “Daar moeten we realistisch in zijn. Het nieuwe verhaal is een hele uitdaging, zowel voor werkgevers als voor alle externe diensten. Een stramien veranderen dat meer dan veertig jaar oud is, vraagt een mentale aanpassing. Maar ik zie vooral opportuniteiten voor alle partijen.

Zo kunnen de drukbezette bedrijfsartsen waar mogelijk de periodieke onderzoeken afbouwen. In de vrijgekomen tijd kunnen ze meer aanwezig zijn op de werkpost, én meer aandacht besteden aan gericht gezondheidstoezicht in functie van de individuele situatie van medewerkers. Er komt met andere woorden tijd en ruimte vrij om klanten bij te staan. Ook preventieadviseurs zullen hun activiteiten kunnen verdiepen en verbreden bij de klanten.

Persoonlijk geloof ik ook dat we door deze manier van werken klanten meer en meer echt multidisciplinair kunnen bijstaan. Zo komen we voor reële problemen tot nog betere oplossingen.”

Bekijk in detail wat de wetswijziging inhoudt voor uw organisatie.