3 misvattingen over vaccinatie en boostershots

De inenting met de derde prik of boostervaccinatie is volop aan de gang. Toch bestaat er, ook bij gevaccineerden, soms nog onduidelijkheid of twijfel over nut of noodzaak van deze bijkomende vaccinatie. Enkele misvattingen doorprikt.

‘De coronavaccins werken toch niet zoals verwacht.’

Dat klopt niet. Het was van meet af aan niet duidelijk of de huidige vaccins zouden voorkomen dat je nog besmet kon worden of het virus kon doorgeven. Jammer genoeg doen ze dat maar in beperkte mate. Wel beschermen de vaccins zeer goed tegen een ernstig verloop van de ziekte en ziekenhuisopname. Dat tonen de cijfers ook aan: het zijn vooral mensen die zich niet lieten vaccineren, of gevaccineerden van hoge leeftijd of met onderliggende aandoeningen die in het ziekenhuis belanden. Vaccinatie is en blijft een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus.
 

‘Een derde prik is niet voor iedereen nodig.’

Toch wel. De beschermende werking van vaccins neemt namelijk af na verloop van tijd. Om voldoende beschermd te blijven tegen ernstige ziekte is een bijkomende dosis daarom belangrijk. Dat is ook niet uitzonderlijk: ook van sommige andere vaccins zijn meerdere doses nodig, of moet er regelmatig een herhaling gebeuren.

De derde prik is niet alleen nodig voor hoogrisicopersonen (ouderen, mensen met een onderliggende aandoening of een verminderde immuniteit…) en zorgpersoneel. Het is belangrijk dat iederéén zich (opnieuw) laat vaccineren. In de eerste plaats om jezelf te beschermen tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname, maar ook om samen de viruscirculatie zo veel mogelijk tegen te gaan. Je beschermt dus met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook anderen. Daarnaast blijven de intussen goed bekende preventiemaatregelen van kracht, ook voor wie gevaccineerd is.

Hoe lang de derde prik voldoende bescherming zal bieden, is op dit moment nog onduidelijk. Studies zullen dit moeten uitwijzen, maar bij andere vaccins is al vastgesteld dat een derde dosis het immuungeheugen stimuleert. Of en hoe vaak herhalingsprikken nodig zullen, weten we ook nog niet. Wellicht zullen oude en kwetsbare personen regelmatig een vaccinatie nodig hebben, zoals dat nu ook gebeurt tegen de griep.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Je wordt uitgenodigd op dezelfde manier als bij de eerste campagne. Je ontvangt een uitnodiging via de e-box en via de post. De timing van uitnodiging hangt af van het type vaccin dat je al kreeg. De booster wordt minstens 2 maanden na de basisvaccinatie gegeven in het geval van Johnson & Johnson. Voor AstraZeneca is dat minstens na 4 maanden en voor Moderna en Pfizer na minstens 6 maanden. De Hoge Gezondheidsraad bekijkt op vraag van de overheid of een versnelde boosterprik mogelijk is.

‘Een recente besmetting is evenwaardig aan een vaccindosis.’

Het klopt dat een doorgemaakte besmetting een tijdlang voor een goede virusresistentie zorgt. Hoe lang en hoe sterk die bescherming duurt, is nog niet duidelijk. Uit de eerste gegevens blijkt dat dit heel erg kan verschillen per individu. Daarom blijft het boostervaccin steeds aangeraden, omdat het langer bescherming biedt dan de natuurlijke immuniteit na infectie. Het boostervaccin wordt gewoonlijk toegediend vanaf 14 dagen na genezing van de coronasymptomen, of minimaal 14 dagen na de positieve test, als er geen klachten waren.

Wat kunt u als organisatie doen om uw werknemers maximaal te beschermen?

De boostervaccinatiecampagne loopt volop. In 2022 kunnen externe diensten mogelijk ingeschakeld worden om dit proces op de werkvloer te helpen versnellen. Praktisch lopen al enkele proeftrajecten, maar organisatorisch wordt er momenteel nog volop afgestemd met regionale overheden, vaccinatiecentra etc.

De belangrijkste zaken die u alvast kunt doen:
1. Met stip: sensibiliseer werknemers rond het nut van de boosterprik. Dat kan met deze poster.
2. Blijf aandacht besteden aan de bekende preventiemaatregelen zoals afstand houden, regelmatig handen wassen, mondmaskers wanneer nodig…
3. Laat telewerk toe waar mogelijk
4. Waak over het mentaal welzijn van alle medewerkers en toon begrip voor wie het moeilijk heeft.