“Ergonomen moeten bedrijven toegevoegde waarde bieden”

Onlangs werd Dirk Delaruelle, hoofdergonoom bij Mensura, verkozen tot nieuwe voorzitter van BES, de Belgian Ergonomics Society. De komende drie jaar zal hij de Belgische ergonomen aansturen. Daarbij heeft hij een duidelijke missie voor ogen.

Als voorzitter komt u op een uitdagend moment aan boord. Het Belgische ergonomieveld oogt verdeeld.

Dirk Delaruelle: “De timing van mijn voorzitterschap is inderdaad nogal netelig. Een fractie van de Nederlandstalige leden van de BES heeft zich afgescheurd en richtte in 2016 een Vlaamse ergonomievereniging op. Die fragmentatie is bijzonder jammer, want ergonomie is al zo’n niche. Zijn ambassadeurs zouden net als één front moeten samenwerken.

Ik wil vooral geen voorzitter zijn van een belangenorganisatie die wedijvert met andere ergonomische verenigingen.”

Welke resultaten beoogt u tijdens uw voorzitterschap?

“In mijn ogen heb ik twee duidelijke missies. Allereerst wil ik de impasse oplossen en het ergonomische landschap terug verenigen. Onze discipline is te klein en te belangrijk om versnipperd te zijn. Toen ik het mandaat van voorzitter van de BES aanvaardde, gaven alle partijen aan bereid te zijn hieraan mee te werken.

Daarnaast wil ik de filosofie over ergonomie uitdragen die we bij Mensura al tien jaar aanhangen: ergonomen moeten toegevoegde waarde aan bedrijven bieden, het zijn experten die organisaties doeltreffend raad moeten geven.”

Wat bedoelt u precies met toegevoegde waarde?

“Ik ben nogal kritisch over de houding van sommige ergonomen vandaag. Ze houden zich te veel vast aan de wetgeving, en beperken zich te veel tot de uitvoering van risicoanalyses en advies ‘op papier’. De preventieadviseur ergonomie geeft raad en ziet het als de verantwoordelijkheid van de werkgever om daar al dan niet iets mee te doen. Daar huiver ik van. Ik zou graag meer bezieling en durf opwekken bij deze collega’s.

Ergonomie is ontzettend relevant en zal in de toekomst enkel aan belang winnen. We moeten allemaal langer werken en de werkomstandigheden van vandaag zullen niet die van morgen zijn.”

Wat betekent uw voorzitterschap voor Mensura?

“Dit voorzitterschap is zowel een eer voor mezelf als voor Mensura, waar ik sinds 2005 actief ben als hoofdergonoom. Ik zie dit ook als een unieke kans om alle betrokkenen op nationaal niveau te inspireren met onze krachtdadige visie op ergonomie.

Bij Mensura gaat ergonomie immers veel verder dan louter de werkomstandigheden te verbeteren voor medewerkers. Het betekent voor ons ook ‘to improve all system performance’. Door ergonomie juist toe te passen stijgt de productiviteit en verbetert de kwaliteit van het product of de dienst: een win-winsituatie voor zowel medewerker als onderneming. Dit positieve inzicht kunnen we nu ook nationaal uitdragen.”

Mensura helpt u graag het hoofd te bieden aan de ergonomische uitdagingen van vandaag en morgen. Ontdek hoe we u kunnen bijstaan en toegevoegde waarde bieden voor uw organisatie.

Wie is Dirk Delaruelle?

De aanstelling van Dirk Delaruelle tot voorzitter is het resultaat van een lange carrière in de ergonomie waarin hij verschillende functies uitvoerde. Naast arts en ergonoom zetelt Delaruelle al vijftien jaar in de raad van bestuur van BES. Hij is mede-oprichter van FEES (Federation of European Ergonomics Societies), en is ook bestuurslid van CREE (Centre for Registration of European Ergonomics).