Medewerkers met migraine: wat kunt u preventief doen?

In België heeft ongeveer 1 op 9 werknemers geregeld een migraineaanval. De ziekte genezen is vooralsnog niet mogelijk, het aantal aanvallen terugdringen wel. Ook op de werkvloer zijn er verschillende factoren die de kloppende hoofdpijn uitlokken of versterken. Hoe kunt u deze als werkgever beperken om de migraine van uw medewerkers te verlichten?

Naast tal van andere types hoofdpijn, zijn er minstens zeven soorten migraine. Helaas staat de wetenschap vaak machteloos tegen de misselijkheid en verhoogde gevoeligheid die ermee gepaard gaan. “Velen weten zelfs niet of ze migraine hebben of een andere soort hoofdpijn”, vertelt Peter Winderickx, arbeidsgeneesheer bij Mensura. “Rond migraine hangt een soort taboesfeer, waardoor weinigen ermee naar buiten komen.”

Open communicatie op het werk

“Het is aan de werkgever om, in samenspraak met de bedrijfsarts, in te zetten op open communicatie op de werkvloer, ook rond gezondheidsthema’s”, meent Peter. “Door een vertrouwensrelatie met alle medewerkers op te bouwen – zelf of via een vertrouwenspersoon – zullen werknemers sneller hun migraine ter sprake brengen.”

“Door migraine bespreekbaar te maken, creëert u als werkgever bovendien ruimte voor medewerkers om te anticiperen op een aanval. Voelen ze die ’s morgens opkomen, dan kunnen ze u tijdig verwittigen en eventueel – onder afgesproken condities – thuiswerken, weg van alle verkeers- en kantoordrukte.” 

Uitlokkende factoren beperken

Kleine aanpassingen kunnen de arbeidsomstandigheden voor migrainelijders al verbeteren. Peter: “Om fel licht weg te filteren bijvoorbeeld, bestaan er speciale brillen of folies. Ook is het essentieel om zonlicht dat op het computerscherm valt, te vermijden. Weerkaatsend licht lokt immers de kloppende hoofdpijn uit. Wanneer een medewerker een aanval voelt opkomen, kan hij of zij zich idealiter even terugtrekken in een niet verlichte ruimte met beperkte lichtinval.”

Stress vermijden

Een andere factor die een migraineaanval kan uitlokken is stress. Als patiënten het gevoel hebben dat ze op het werk met niemand over hun migraine kunnen praten, brengt dit bovendien extra stress met zich mee.

“Er is nog veel werk aan de winkel om migraine overal bespreekbaar te maken en de triggers zoveel mogelijk te beperken. Maar met concrete campagnes, zoals de Week van de Migraine, zetten we mooie stappen vooruit”, besluit Peter.

Ondersteuning bij uw gezondheidsbeleid?

Hebt u vragen over migraine bij uw medewerkers? Neem contact met ons op via health@mensura.be. Mensura ondersteunt u ook via workshops en ruimer advies rond uw gezondheidsbeleid.