Het nieuwe AREI: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Op 1 juni 2020 treedt het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) in werking. De verzameling voorschriften voor elektrische installaties bestaat voortaan uit drie delen en bevat heel wat nieuwe en aangepaste passages.

Na bijna veertig jaar was het tijd voor een grondige revisie van het AREI. De herstructurering beoogt de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en meer duidelijkheid te scheppen over de toepassing. Verder zijn er ook inhoudelijke verbeteringen en aanvullingen.

Een overzicht van de meest ingrijpende wijzigingen.

Een nieuwe, duidelijke structuur

Vanaf 1 juni 2020 ligt de structuur van het AREI helemaal in lijn met gelijkaardige Europese reglementen. Het reglement is voortaan ingedeeld in drie boeken, naar installatietype:

 1. Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
 2. Elektrische installaties op hoogspanning.
 3. Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Elk boek bestaat ook uit dezelfde negen hoofdstukken, waardoor het nieuwe AREI veel makkelijker te raadplegen is.

 • Deel 1: Algemene voorschriften voor het elektrisch materieel en de elektrische installaties
 • Deel 2: Begrippen en definities
 • Deel 3: Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties
 • Deel 4: Beschermingsmaatregelen
 • Deel 5: Keuze en gebruik van het materieel
 • Deel 6: Controles van installaties
 • Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
 • Deel 8: Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties
 • Deel 9: Algemene voorschriften door personen na te leven

De artikels van het ‘oude’ AREI worden overgenomen in deze nieuwe structuur. De meeste artikels zijn onveranderd gebleven.

Duidelijkere termen en definities

 • Het onderscheid tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties is scherpgesteld.
 • In publiek toegankelijke ruimten moeten toegangsdeuren of -luiken van omhulsels of lokalen van de elektrische dienst vergrendeld zijn met een veiligheidsslot. Een slot dat met een universele sleutel of handgereedschap geopend kan worden, voldoet volgens het nieuwe AREI niet.
 • Aanpassingen en toevoegingen aan de definities inzake bescherming tegen brand werden afgestemd op de internationale definities.

Nieuwe bepalingen voor niet-huishoudelijke installaties

 • Voor alle niet-huishoudelijke installaties gelden voortaan de voorschriften die vroeger alleen van toepassing waren voor installaties met aanwezigheid van BA4-/BA5-bevoegd personeel.
 • Het nieuwe AREI bevat een uitgebreide lijst van wat op stroombaanschema’s (en hun bijlagen) vermeld moet worden.
 • Uitwendige invloeden en de zones waarin ze van toepassing zijn, moeten aangebracht worden op een plan of in een tabel of lijst van de inrichting of installatie.
 • De periodieke controle van kermisinstallaties (om de 13 maanden) is geschrapt en vervangen door een jaarlijkse controle voor alle verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties. Ook installaties in zones met explosiegevaar moeten jaarlijks gecontroleerd worden door een erkend organisme .
 • Aan het AREI zijn ook bepalingen voor de allernieuwste technologie toegevoegd, zoals systemen voor automatische wederinschakeling. Die zorgen ervoor dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt door een automatische zekering of differentieelstroominrichting weer in te schakelen na het optreden van een fout.

Wijzigingen rond brandbeveiliging (artikel 104)

 • Het AREI en de Bouwproductenverordening (CPR) zijn op elkaar afgestemd. De eisen voor de keuze en installatie van geïsoleerde geleiders en kabels blijven gelijk in het nieuwe AREI. De toepassingen en de situaties waarin ze mogen geïnstalleerd worden, zijn wel veranderd.
 • De bepalingen voor het gebruik van halogeenvrije kabels zijn verduidelijkt en gelden nu ook voor de halogeenvrije accessoires.
 • Vitale installaties zijn opgesplitst in veiligheidsinstallaties (installaties waarbij het functiebehoud een bepaalde tijd gegarandeerd moet zijn voor de veiligheid van personen) en kritische installaties (installaties waarbij het functiebehoud gegarandeerd moet zijn om andere redenen, zoals de veiligheid van goederen en dieren).

Bent u al in orde met het nieuwe AREI?

Alle elektrische installaties moeten vanaf 1 juni 2020 voldoen aan het nieuwe AREI. Zorg dus dat u zeker op tijd in orde bent met het nieuwe reglement. U kunt een beroep doen op de experten van Mensura voor een risicoanalyse elektrische installaties of een evaluatie en opmaak plan van uitwendige invloeden.