Ongewenst gedrag op het werk voorkomen: dit kunt u ondernemen

Uit recent onderzoek van Mensura blijkt dat 34% van de Belgische werknemers het voorbije jaar een of meerdere keren te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, discriminatie of agressie. Alarmerend, want dergelijk ongewenst gedrag vormt een bedreiging voor het welzijn van medewerkers. Als werkgever staat u gelukkig niet machteloos – integendeel.

Uit een rondvraag bij meer dan 10.000 werknemers over psychosociale factoren op het werk bleek dat ruim een derde het afgelopen jaar het slachtoffer was van ongewenst gedrag. Dat terwijl elke vorm van grensoverschrijdend gedrag een niet te onderschatten negatieve impact heeft op het mentale en fysieke welzijn van uw medewerkers, en daarmee op de efficiëntie van uw bedrijf.

Hoofdconclusies uit de studie

Uit de cijfers blijkt dat agressie, fysiek of verbaal, de meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag op het werk is. Zo’n 25% van de bevraagden kreeg hiermee te maken in het afgelopen jaar. 13% werd geconfronteerd met pestgedrag of discriminatie, en 2% met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Verder toont de studie dat werknemers jonger dan 25 het minst vaak slachtoffer zijn van ongewenst gedrag (27%). De leeftijdsgroep 45-54 jaar scoort het hoogst (38%). En vrouwen (37%) ervaren doorgaans vaker last dan mannen (32%).

Wat kunt u als werkgever ondernemen?

Ongewenst gedrag blijft een van de moeilijkst te bestrijden psychosociale problemen op de werkvloer. Maar de cijfers liegen er niet om: preventieve maatregelen zijn hoognodig. Deze actiepunten helpen u op weg:

 • Schep duidelijkheid over de aanvaarde en verwachte omgangsvormen binnen uw bedrijf. Stel bijvoorbeeld een gedragscode op die vertrekt vanuit uw bedrijfswaarden en de maatschappelijk aanvaarde grenzen.
 • Om écht grondig te werk te gaan, vertrekt u vanuit een psychosociale risicoanalyse. Zo brengt u alle mogelijke risico’s in kaart.
 • Streef naar een positief werkklimaat met respectvolle werkrelaties, waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is.
 • Laat u ondersteunen door een externe preventieadviseur (psychosociale aspecten) of stel een vertrouwenspersoon aan in uw bedrijf. Zo kunnen uw medewerkers altijd bij iemand terecht om hun verhaal te doen.

Wat kunt u medewerkers meegeven?

Bij de preventie van ongewenst gedrag is ook een belangrijke rol weggelegd voor uw medewerkers. Idealiter is elk individu voldoende assertief om zijn eigen grenzen te stellen. Deze infografiek over de DESC-methode, een assertieve en impactvolle manier om behoeften over te brengen, kan hen daarbij helpen.

Geef hen daarvoor deze tips mee:

 • Neem gevoelens van irritatie, angst of ongemak serieus. Het is een signaal dat een persoonlijke grens is overschreden.
 • Onthoud: mensen zijn verschillend. Ieder heeft het recht om sommige gedragingen niet te wensen, ook al aanvaardt iemand anders dat gedrag wel.
 • Geef duidelijk aan wat niet kan:
  • Benoem het ongewenste gedrag concreet en vraag om ermee te stoppen. Gebruik korte, krachtige zinnen.
  • Wees direct in je manier van communiceren. Zuchten, een kwade of verbaasde blik, een grapje om de situatie te ontlopen … zijn onduidelijke nee-boodschappen.
  • Gebruik ook lichaamstaal: niet glimlachen, oogcontact en het hoofd rechtop houden brengen de boodschap duidelijk over.
  • Reageer in verhouding met wat er gebeurt: niet te heftig, maar ook niet te vriendelijk. Besef dat vriendelijkheid alleen werkt bij mensen die bereid zijn om gevoelens (en grenzen) te respecteren.
 • Ook als je niet zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kun je het helpen terugdringen. Spreek je steun uit voor wie ermee wordt geconfronteerd of geef aan wanneer een collega een grens overschrijdt.

Hulp nodig bij uw preventiebeleid voor psychosociale risico’s?

Ongewenst gedrag op het werk bestrijden is essentieel om het psychosociaal welzijn en de lichamelijke integriteit van alle medewerkers te beschermen. Mensura helpt u hierbij graag. Neem contact met ons op via psychosociale-aspecten@mensura.be.