Preventie in de dienstenchequesector: een specifieke aanpak

De dienstenchequesector is erg versnipperd: poets- en strijkhulpen werken op diverse plekken waar hun werkgever moeilijk toegang tot krijgt. Bovendien werken ze vaak alleen. Die atypische situatie vereist een eigen aanpak op het vlak van preventie om het welzijn te verhogen en verzuim en personeelsverloop tegen te gaan.

“De sector kampt met unieke uitdagingen”, vertelt Pascal Meyns, preventiedeskundige bij Mensura. “Onderzoek van de Stichting Innovatie en Arbeid legt drie struikelblokken bloot voor het welzijn van werknemers bij dienstenchequebedrijven: ze ervaren ergonomische problemen, ze voelen zich eenzaam en zijn bovendien relatief weinig gemotiveerd. Dat is ook voor de werkgever een heikel punt. Zij zien deze punten terugkomen in regelmatige afwezigheden en verloop.”

Maar liefst 35% van de poets- en strijkhulpen kampt inderdaad met motivatieproblemen. Ter vergelijking: in de rest van Vlaanderen ligt dit aandeel op 20%. Ook het kort (16%) en lang (18%) verzuim ligt een pak hoger dan in andere sectoren, zo blijkt uit de studie. Pascal: “We horen van onze mensen in de praktijk dat medewerkers van dienstenchequebedrijven vrij snel thuisblijven wanneer een familielid ziek is, of een lichte verkoudheid de kop op steekt.” Dit verzuim is volgens Pascal de kanarie in de koolmijn: “Zijn werknemers vaak afwezig, dan is daar vaak een diepgaandere oorzaak voor. Die moeten we trachten te achterhalen.” 

Deze problematiek zet de sector onder druk. “De hoge verzuimcijfers schaven de winstmarges verder af, en motivatie- en ergonomische problemen staan haaks op iedereen langer en duurzamer aan het werk houden.”

De preventieadviseur focust doorgaans op de werkplek optimaliseren en arbeidsongevallen vermijden. Maar in de dienstenchequesector is dat niet evident: de werkplekken zijn privéwoningen. Pascal: “Die duizenden werkposten door de preventieadviseur laten bezoeken is simpelweg niet haalbaar. Laat staan dat we van de privé-eigenaars investeringen kunnen eisen om struikel- en valgevaar – de grootste ongevalsfactoren in deze sector – te voorkomen.”

Een andere aanpak is dus nodig. Pascal: “Veeleer dan de werknemer als individu te bekijken, komt het erop aan de werknemers als geheel te bekijken.” Hij pleit voor een getrapt systeem: “De externe dienst evalueert samen met de hr-dienst van de dienstenchequebedrijven de werknemerssituatie. Door de hele groep werknemers binnen een bedrijf samen te onderzoeken, komen specifieke knelpunten bovendrijven. Die rijke data analyseren we en vertalen we naar een geïntegreerd en duurzaam beleid.”

Zo toonde een recente analyse aan dat de vele Oost-Europese medewerkers in een bepaalde organisatie communicatieproblemen met hun werkgever ondervonden. “In zo’n geval proberen we in te zetten op een contactpersoon die de moedertaal van de medewerkers spreekt”, aldus Pascal.

Consulenten als antennes

Vanuit die diepgaande analyse nemen de consulenten in het veld over. Pascal: “We moeten sterk inzetten op opleiding van consulenten. Zij staan als enige rechtstreeks in contact met de poets- en strijkhulpen, en geven hun kennis aan hen door. Zo overstijgen we de versnippering van de sector. Een goede consulent is een aanspreekpunt voor wie via dienstencheques werkt en houdt de vinger aan de pols over wat leeft op de werkvloer.”

“Idealiter geven we hen de ruimte om talen bij te leren, en zo nog dichter bij de medewerkers te komen. We leiden hen op om psychosociale problemen te herkennen, ook wanneer die niet expliciet door de werknemers worden aangekaart. De consulenten kunnen ook ergonomische tips geven aan de poetshulpen en zo hun fysieke inzetbaarheid vergroten.”

“Komen via de data-analyse en input van de consulenten grotere problemen aan het licht, dan kunnen we gericht inzetten op het opleiden van de poets- en strijkhulpen van dat specifieke bedrijf”, gaat Pascal verder. “We weten dan immers perfect waar het schoentje knelt.”

Meer motivatie, minder verzuim

“De consulenten zijn de missing link tussen het preventiebeleid en de poetshulpen”, aldus Pascal. “Het maakt dag en nacht verschil wanneer werknemers terechtkunnen bij iemand die hen begrijpt en steunt. Door de inbreng van consulenten zijn werknemers in de dienstenchequesector loyaler en gemotiveerder.”

“Dienstenchequebedrijven kunnen dan weer rekenen op minder afwezigheid van hun personeel. Bovendien is een positief preventiebeleid een boost voor hun bedrijfsimago, waarmee ze nieuw personeel aantrekken.”

Staat uw preventiebeleid al op punt?

Hebt u al een geïntegreerd en duurzaam preventiebeleid, of werkt u dit liever samen met ons uit? Mensura helpt u graag. Contacteer ons via 02/549.71.00 of info.edpb@mensura.be.