Preventie in de kapperssector: “Laat ons nieuwe pistes voor sensibilisering verkennen”

Ergonomische overbelasting, huidaandoeningen, allergieën … Het is slechts een greep uit de beroepsrisico’s bij kappers. Aan preventiemaatregelen en sensibilisering in de sector is er nochtans geen gebrek. “We vroegen Stéphane Coigné, voorzitter van de Belgische kappersorganisatie, waar het schoentje wringt.

Coiffure.org by UBK, de Belgische kappersorganisatie, vertegenwoordigt niet alleen het kappersvak in ons land, maar zorgt daarnaast voor het informeren, sensibiliseren, opleiden en beschermen van de Belgische kappers. “Zo bieden we verschillende publicaties rond preventie en welzijn”, legt Stéphane Coigné uit. “En toch lijken de beroepsklachten niet snel te verdwijnen.”

De grootste risico’s van het kappersvak

Een overzicht van de meest voorkomende beroepsklachten bij kappers, op basis van gegevens van Mensura en Coiffure.org:

 1. ergonomische belasting en musculoskeletale aandoeningen (MSA), bv. door een slechte houding, repetitieve bewegingen of overbelasting van polsen, ellebogen en schouders;
 2. huidaandoeningen zoals eczema door constante blootstelling aan water, haarkleuringen, shampoos en andere chemische producten;
 3. allergieën aan de luchtwegen (bv. astma) door een gebrekkig afzuigsysteem, blootstelling aan haarlak enzovoort;
 4. gehoor- en gezichtsschade door haardrogers en chemische producten;
 5. stress door een hoge werkdruk, veeleisende klanten en meer.

Kant-en-klare informatiebronnen

Om kapperszaken te helpen bij de preventie van dergelijke klachten, biedt Coiffure.org onder meer deze sectorspecifieke publicaties aan:

 • OiRA, een online risicoanalyse voor kapsalons;
 • een sensibiliseringsvideo rond ergonomie en huidbescherming;
 • de Work (It) Out-affiches om ergonomische klachten te voorkomen;
 • de Risktrainer-brochure over de risico’s van het vak;
 • tips verzameld op coiffeurfute.be;
 • het visuele overzicht van de beroepsrisico’s op de affiche cao;
 • publicaties over zwangerschap bij kappers.
 • tal van tools ontwikkeld binnen het EU-project ‘A Close Shave’

 “Ons aanbod bestaat uit gratis te verkrijgen, visuele informatie”, vat Stéphane Coigné samen. “Wie een kapsalon runt, kan makkelijk sensibiliseren via deze kant-en-klare informatiebronnen.”

Preventiemogelijkheden in overvloed

Coiffure.org zoekt continu nieuwe mogelijkheden om kappers gezonder aan het werk te houden. Stéphane Coigné: “Zo bekijken we momenteel een innovatieve oplossing om huidirritaties te helpen voorkomen. En ook onze trainingen voor startende kappers schaven we voortdurend bij.”

“Naast informatiebronnen en innovaties kunnen eenvoudige maatregelen al veel problemen vermijden. Denk maar aan een rotatiesysteem. Daarmee wisselen kappers hun taken af, wat leidt tot minder risico op ergonomische overbelasting bijvoorbeeld.”

Denkpistes over sensibilisering

Als er zo veel mogelijkheden zijn om te sensibiliseren, waar loopt het dan mis in de preventie van de beroepsrisico’s? “We moeten de intrinsieke motivatie bij kappers verhogen”, oppert Stéphane Coigné. “Werkgevers spelen daarin een belangrijke rol: zij kunnen de noodzaak en persoonlijke voordelen van preventie voor medewerkers helpen benadrukken.”

In de toekomst ziet de voorzitter nog meer mogelijke pistes. “We kunnen onze boodschap nog efficiënter verspreiden. Bijvoorbeeld door de cosmetica-industrie in te schakelen. Het welzijn van de kappers is immers ook mee de verantwoordelijkheid van die industrie.”

Tot slot merkt Stéphane Coigné op dat Belgische politici wat betreft preventie op het werk een voorbeeld kunnen nemen aan andere landen. “In Duitsland en Frankrijk worden werkgevers die inzetten op preventie met premies beloond. Die optie, of andere, lijken me voor ons land zeker het verkennen waard.”

Maak werk van preventie en bescherming in uw kapsalon

Mensura helpt u graag het hoofd te bieden aan de beroepsrisico’s waaraan uw werknemers onderhevig zijn. U kunt bij ons terecht voor advies, een risicoanalyse chemische agentia, opleidingen over het chemische risico, ergonomische risico-inventarisatie en meer.