Wat u moet weten over uw stookinstallatie en de milieuwetgeving

Een efficiënte stookinstallatie heeft niet alleen een hoger rendement, ze is ook veiliger, gezonder én milieuvriendelijker. De milieuwetgeving bevat daarom strikte spelregels voor professionele verwarmingssystemen. Elk gewest legt zijn eigen accenten, al houden de richtlijnen wel gelijke tred.

1. Vanaf een bepaald vermogen: vergunningsplicht

Vanaf een specifiek vermogen moet u uw stookinstallatie laten opnemen in uw milieuvergunning. De drie gewesten hanteren verschillende berekeningswijzen voor die vergunningsplicht. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, geldt het gezamenlijke thermische vermogen van alle toestellen in uw vestiging als referentie. Zo kunt u door een uitbreiding van uw installatie plots vergunningsplichtig worden.

Hebt u een milieuvergunning nodig?

2. Verplicht technisch onderhoud van uw installatie

Opnieuw hanteren de gewesten verschillende barema’s qua warmtevermogen. Maar de regel is dat uw stookinstallatie regelmatig een onderhoudsbeurt moet krijgen door een erkende technicus. De exacte frequentie hangt af van het brandstoftype.

Hoe vaak moet uw installatie onderhouden worden?

3. Emissiemetingen aan de schoorsteen

Al leggen de gewesten ook hiervoor eigen accenten, vanaf een bepaald warmtevermogen moet u de uitstoot van een aantal stoffen (zoals fijn stof, CO en NOx)  laten opmeten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend labo.

Wat zijn de grenswaarden in uw gewest?

4. Enkel in Vlaanderen: verwarmingsaudit voor oudere toestellen

In tegenstelling tot de andere 2 gewesten legt Vlaanderen – opnieuw vanaf een bepaald warmtevermogen – een verwarmingsaudit op voor alle installaties ouder dan 5 jaar. Zo komt u niet alleen uw actuele rendement te weten, u krijgt ook praktische tips om het maximum uit uw systeem te blijven halen.

Moet u een verwarmingsaudit laten uitvoeren? Check het hier.

5. Specifiek voor Brussel: EPB-diagnose voor grote installaties

Complexe verwarmingsinstallaties vanaf een specifiek warmtevermogen moet u elke vijf jaar laten nakijken. De check gebeurt door een erkende EPB-adviseur. 

Is een EPB-diagnose verplicht voor uw systeem?

Het mag duidelijk zijn: een milieuconforme stookinstallatie heeft alleen maar voordelen. Bovendien riskeert u boetes als u niet helemaal in orde bent (bijvoorbeeld als de onderhoudstermijn is verstreken).

Alleen: bijblijven met alle details van de milieuwetgeving is specialistenwerk. Vanuit Mensura staan we u met plezier bij.