Veerkracht op de werkvloer: de cruciale rol van de werkgever

Voorkomen is beter dan genezen, zeker als het gaat over stress en burn-out op het werk. Koen Van Hulst, verantwoordelijke psychosociale preventie bij Mensura, legt uit hoe u als werkgever de veerkracht in uw organisatie verhoogt en het risico op stress en burn-out verlaagt.

De impact van stress op de werkvloer

Stress komt in zo goed als iedere organisatie voor. Langdurige stress kan bovendien tot burn-out en uitval leiden. Met een stresspreventiebeleid beperkt u het risico op verzuim en houdt u medewerkers gezond aan de slag. De basis voor zo’n beleid? Een psychosociale risicoanalyse.

Breng risico’s in kaart

Sinds 2014 is een psychosociale risicoanalyse verplicht voor iedere organisatie. “De analyse vormt de basis voor een efficiënt preventiebeleid dat het welzijn en de productiviteit van medewerkers vooropstelt”, licht Koen toe. “Het verplichte karakter creëert bovendien automatisch extra preventiebewustzijn. Nochtans heeft 2 op de 3 organisaties geen preventieplan voor mentale problemen.”

“Een psychosociale risicoanalyse is een proactieve manier om de oorzaken van mentale problemen in beeld te krijgen nog voor uw medewerkers en uw organisatie er de negatieve gevolgen van ondervinden. Op basis van de analyseresultaten kan u namelijk duidelijke keuzes vastleggen in een actieplan, bijvoorbeeld om het stressniveau – en dus ook het risico op burn-out – beheersbaar te houden. De risicoanalyse vormt zo de backbone van een efficiënt preventiebeleid.”

Aan de slag gaan met uw psychosociale risicoanalyse?

Onze aanpak (Scan - Advies - Actie) helpt u om het mentale welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen en een effectief actieplan op te stellen. Zowel op het niveau van organisatie, afdeling als individu.

Aandacht voor de symptomen

De rol van leidinggevenden is cruciaal in de strijd tegen psychosociale risico’s op de werkvloer, zoals stress en burn-out. “Werkgevers bevinden zich in een bevoorrechte positie om als eerste signalen op te pikken. En er tijdig op in te spelen door de dialoog aan te gaan met medewerkers en samen oplossingen te zoeken”, stipt Koen aan.

Om leidinggevenden te sensibiliseren, biedt Mensura een op maat gemaakte workshop veerkracht voor leidinggevenden aan. Koen: “In die opleiding leren we leidinggevenden de signalen herkennen van stress of burn-out en geven we praktische tips om stress – bij medewerkers of bij zichzelf – onder controle te houden."

Verhoog de veerkracht van uw medewerkers

Wat als u merkt dat bepaalde medewerkers niet optimaal omgaan met stress? “Dan is het raadzaam om dieper op de persoonlijke stressbeleving en veerkracht in te zoomen. Daarvoor heeft Mensura specifieke tools ter beschikking, zoals MyStressCoach en MyMindScan. Aanvullend kan een workshop ‘veerkracht verhogen voor werknemers’ een goed idee zijn. Daarin komt aan bod wat stress is, wat bij iemand persoonlijk stress veroorzaakt en hoe die medewerker daar op een positieve manier mee kan omgaan. Nuttige bagage om stressbestendiger op de werkvloer te staan”, besluit Koen.

Lees alle blogposts over ‘mentaal fit’.