Een betere veiligheidscultuur in de bouw: zo pakt u het aan

De bouwsector was in 2016 goed voor 11% van alle arbeidsongevallen in België. Een solide veiligheidscultuur kan helpen om die hoge cijfers tegen te gaan. Wilt u werk maken van een bedrijfsmentaliteit die oog heeft voor alle aspecten van een veilige werf? Deze vier tips helpen u op weg.

1. Reserveer jaarlijks tijd en middelen voor preventie

Veiligheid op een bouwwerf wordt niet van vandaag op morgen bereikt, maar moet ingebakken zijn in het DNA van een bedrijf. Die mentaliteit eigen maken vraagt geld én tijd. Voorzie dus jaarlijks een budget voor preventiemaatregelen. Die investering verdient zichzelf op termijn terug: een veilige werf leidt tot een lagere kans op arbeidsongevallen, waardoor afwezigheden dalen en de productiviteit niet in het gedrang komt.

2. Wees aandachtig voor de typische valkuilen

Risicovolle activiteiten, een veranderende werkomgeving en een stroeve communicatie liggen mee aan de basis van het hoge aantal arbeidsongevallen in de bouwsector. Hou rekening met elk van deze hindernis. Voorzie bijvoorbeeld opleidingen over werken met machines en rollend materieel voor een medewerker aan de slag gaat.

Ook een heldere communicatie is essentieel voor een veilige werf. Peil bij de aanwerving van medewerkers – ook interimkrachten – naar hun talenkennis. In de bouwsector is er een grote diversiteit aan nationaliteiten actief. Idealiter spreken werknemers minstens één gemeenschappelijke taal. Daarnaast bieden taalonafhankelijke instructies soelaas. Denk aan pictogrammen of foto’s in plaats van geschreven waarschuwingen of handleidingen.

3. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld

U en andere leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Neem daarom het voortouw op het vlak van veiligheid en laat in de praktijk merken dat het voor u een prioriteit is.

Wanneer u consequent denkt en handelt in functie van een veilige werkvloer (onveilige situaties aankaart, goede praktijken positief waardeert, regelmatig communiceert over veiligheid en het belang), creëert u een mentaliteit waarbij medewerkers ervoor kiezen om de regels te volgen. Omdat ze dat willen, niet omdat ze moeten.

Enig machismo is de bouwsector niet vreemd. Nauwgezet veiligheidsvoorschriften volgen wordt soms als ‘soft’ beschouwd door werknemers. Geef die manier van denken en doen geen kans. Draag daarom altijd zelf een helm en veiligheidsschoenen bij een werfbezoek. Uw werknemers zullen uw voorbeeld sneller volgen.

Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: een leidinggevende die geen aandacht besteedt aan veiligheid, botst vaker op weerstand wanneer er plots extra aandacht is voor de veiligheidsvoorschriften of als die worden aangescherpt.

4. Geef duidelijke feedback en las regelmatig toolboxmeetings in

Moedig uw medewerkers aan om elkaar constructieve feedback te geven als ze onveilig gedrag opmerken. Een veiligheidscoach kan daarbij helpen. Organiseer ook regelmatig een toolboxmeeting. Tijdens dat kort overleg bespreken de leidinggevende, zijn medewerkers en eventuele onderaannemers de verschillende veiligheidsaspecten op de werkplek, al dan niet gelinkt aan een specifiek onderwerp.

Analyseer tijdens de toolboxmeeting ook eerdere arbeidsongevallen en werkongelukken die op het nippertje zijn vermeden. Uit zo’n doorlichting valt immers veel te leren: van waar het (bijna) fout liep tot hoe medewerkers ongelukken in de toekomst kunnen vermijden.

Algemene inzichten en cijfers uit toolboxmeetings kunt u delen door ze bijvoorbeeld op te hangen in de opslagplaats. Zo sensibiliseert u niet alleen uw werknemers, maar toont u ook dat u veiligheid hoog in het vaandel draagt.

Blijf inzetten op een veilige werkvloer

Tot slot: een veiligheidscultuur is nooit ‘af’. Veiligheid vraagt blijvende aandacht en kan continu bijgeschaafd worden. Voorzie daarom regelmatig opleidingen voor medewerkers met afwisselende topics, zoals werken op hoogte of het bedienen van een boormachine. Door blijvend aandacht te vestigen op veiligheid op de werkvloer, blijft iedereen gemotiveerd om er effectief ook werk van te maken.


Lees ook:

Maak kennis met onze e-learning ‘Veilig aan de slag met persoonlijke beschermingsmiddelen’ '

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn cruciaal voor de veiligheid tijdens het werk. In onze interactieve en gevarieerde e-learning leren uw medewerkers hoe ze die PBM correct gebruiken.