Met deze 4 tips krijgt griep minder kans zich te verspreiden op het werk

De griep veroorzaakt elk jaar een piek in het ziekteverzuim. Tot 15% van de Belgische werknemers wordt jaarlijks 3 tot 6 dagen geveld door deze besmettelijke ziekte. Met vier effectieve maatregelen houd je de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen.

Dat wie door griep geveld is, best thuisblijft, is evident. Maar het volstaat niet om de jaarlijkse griep – die epidemische proporties kan aannemen – buiten de bedrijfsmuren te houden. Want wie de griep te pakken heeft, kan al een dag voor de eerste symptomen opduiken anderen besmetten. Bovendien dragen werknemers soms de griep met zich mee zonder dat ze klachten hebben, bijvoorbeeld omdat hun eigen weerstand het virus de baas kan. Ook deze ‘dragers’ kunnen collega’s aansteken.

Griep volledig van de werkvloer weren, is dus quasi onmogelijk. Als werkgever neem je daarom beter maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te houden. Deze 4 tips helpen je op weg.

1. Wijs op het belang van discreet niezen en hoesten

De griep kan zich verspreiden bij niezen en hoesten. Door de mond te bedekken en papieren zakdoeken te gebruiken, vermijden medewerkers het virus aan elkaar door te geven. Geef daarom deze tips mee aan je werknemers:

  • Nies of hoest niet in de richting van andere personen.
  • Hoest altijd in een papieren zakdoek en werp die na gebruik meteen weg.
  • Geen zakdoek bij de hand? Hoest in de elleboog – niet in de handen.
     

2. Wijs medewerkers op het belang van een zorgvuldige handhygiëne

Een goede handhygiëne helpt bij het terugdringen van de ziektekiemen. Voorzie voldoende zeep en wegwerphanddoeken, geef het goede voorbeeld en sensibiliseer medewerkers rond correct handen wassen.

Download hier de gratis poster ‘In 10 stappen naar een goede handhygiene'.

Deel ook deze tips met je medewerkers:

  • Was de handen na ieder toiletbezoek én voor en na de maaltijd.
  • Doe juwelen uit als je de handen wast.
  • Maak je handen nat tot over de polsen.
  • Klinken en kranen kunnen ziektekiemen verspreiden. Raak ze zo weinig mogelijk aan met blote handen.

3. Zorg voor voldoende verluchting

Ook een adequate verluchting van de werkvloer is cruciaal. Bij een slechte verluchting blijven virussen langer hangen en verspreiden ze zich makkelijker. Met voldoende luchtverversing en een modern en goed onderhouden ventilatiesysteem krijgt het griepvirus minder kans zich te verspreiden.
 

4. Bescherm medewerkers met een griepvaccin

Een vaccin verlaagt het grieprisico gemiddeld met 80%. Gevaccineerde medewerkers lopen in de eerste plaats minder risico om het virus zelf op te lopen, op het werk of daarbuiten. Wie desondanks toch de griep krijgt, herstelt sneller en heeft minder kans op complicaties, zoals een longonsteking of bronchitis.

In tegenstelling tot wat velen beweren, veroorzaakt de vaccinatie geen griep. Het vaccin bevat een niet-actief virus dat het lichaam klaarstoomt voor een griepaanval. Enkel in heel zeldzame gevallen krijgen mensen koorts.

De kost van vaccinatie is verwaarloosbaar als je het totaalplaatje bekijkt: vaccins verdienen zich dubbel en dik terug.