Waarom asbest inventariseren voor uw bedrijf onontbeerlijk is

Elke organisatie moet een asbestinventaris van de bedrijfsgebouwen hebben. Die geeft weer waar het asbest zit, in welke toestand het zich bevindt, welk asbest u snel moet verwijderen of onaangeroerd mag laten mits de nodige preventieve maatregelen. Een inventaris beschrijft ook de veiligheidsmaatregelen die gelden bij werkzaamheden aan asbesthoudende materialen.

Elke werkgever is verplicht een inventaris op te stellen van al het asbest en asbesthoudend materiaal aanwezig op de arbeidsplaats. Concreet betekent dat elk voorkomen in de bedrijfsgebouwen (inclusief de gemeenschappelijke delen), de arbeidsmiddelen en de beschermingsmiddelen.

Voordelen van een asbestinventaris

Een asbestinventaris biedt twee grote voordelen:

  1. U verlaagt het risico op blootstelling voor uw werknemers en externen. Een asbestinventaris helpt u dus om veilig om te gaan met asbest in uw bedrijfsgebouw. Bovendien is het verplicht om externe medewerkers te informeren over de locatie van asbest in uw organisatie.
  2. Bepaalde asbesthoudende materialen mogen enkel behandeld, verwerkt of verwijderd worden door erkende asbestverwijderaars. Om deze werken correct te kunnen uitvoeren, hebben zij een kopie van de asbestinventaris nodig. Belangrijk om in het achterhoofd te houden bij verbouwings- of onderhoudswerken!

Wettelijke vereisten

Een asbestinventaris opmaken is geen klein bier. Het is een lang proces en de inventaris moet aan heel wat wettelijke vereisten voldoen. Maar een preventieadviseur kan u hierin bijstaan. Dit zijn de stappen die u bij de inventarisatie doorloopt:

  • een voorafgaandelijke studie van het lastenboek uitvoeren en de voorgeschiedenis van het gebouw (bv. eerdere verbouwingen) nagaan;  
  • een volledig visueel onderzoek uitvoeren van alle lokalen;
  • stalen van verdachte materialen laten analyseren in een erkend labo (met hun exacte locatie op foto vastgelegd);  
  • prioriteiten bepalen voor de aanpak van asbesthoudend materiaal (afhankelijk van het soort asbest, de oppervlaktetoestand en -structuur, de externe beïnvloeding, de exacte locatie van het asbest in de ruimte en hoe intensief het lokaal wordt gebruikt);
  • beheersmaatregelen opstellen en concrete voorstellen doen voor verdere behandeling van de asbesthoudende materialen;
  • een officiële inventaris aanleveren van toepassingen en beheersmaatregelen.

Maak werk van asbestinventarisatie en veilig omgaan met asbest

Onze dienst Industriële Hygiëne en Toxicologie helpt u graag bij alle wettelijke verplichtingen rond asbest. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van een asbestinventaris, gerichte adviesverlening, een opleiding over asbest en meer. We helpen u graag verder via stien.hoydonckx@mensura.be of op het nummer 011/30 27 57.