Werken bij warm weer? Zo houdt u het hoofd koel!

In de zomer kunnen de temperaturen op de werkvloer hoog oplopen. Dat kan nadelig zijn voor de gezondheid van uw werknemers en hun productiviteit. Wanneer het echt te heet wordt, bent u als werkgever verplicht beschermende maatregelen te nemen. Ook voor oncomfortabel warm weer is het een goed idee om een preventief hitteplan klaar te hebben.

Hoe warm is te warm?

De wettelijke actiewaarden voor werken in warmte zijn gedefinieerd op basis van de WBGT-index en de fysieke werkbelasting. WBGT staat voluit voor Wet Bulb Globe Temperature. Deze index kunt u meten met een specifieke thermometer. Die houdt rekening met de luchttemperatuur maar ook met luchtvochtigheid en stralingswarmte, bv. van de zon of installaties. Een hoge luchttemperatuur geeft daarom niet noodzakelijk aanleiding tot een hoge WBGT-index.

Afhankelijk van de zwaarte van de fysieke werkbelasting is een maximale WBGT-waarde bepaald. Een risicoanalyse van de werkplek helpt u in te schatten wanneer de WBGT-index overschreden kan worden. Die analyse houdt onder meer rekening met de oriëntatie van uw gebouw, het aantal ramen en eventuele verluchtingssystemen. Bij overschrijding van de grenswaarden, moeten een aantal verplichte maatregelen worden genomen:

  • Installeer een verluchtingssysteem
  • Bied gratis verfrissende (ongesuikerde en niet-koolzuurhoudende) dranken aan
  • Voorzie zonneschermen en hoofddeksels bij rechtstreekse blootstelling aan de zon.
  • Las extra rustpauzes in bij extreme hitte.

Toch kan de warmte op de werkvloer al erg oncomfortabel aanvoelen en negatief zijn voor het welzijn en de productiviteit van de werknemers voor de WBGT-index eventueel wordt overschreden. Om dat te vermijden, is een preventief hitteplan een goed idee.
 

Optioneel: stel een preventief hitteplan op

Een preventief hitteplan legt op voorhand duidelijke afspraken vast over welke preventiemaatregelen genomen moeten worden, en vanaf wanneer (vb. vanaf een bepaalde luchttemperatuur of tijdens een hittegolf). De risicoanalyse kan hiervoor als basis worden gebruikt. Het voordeel van zo’n hitteplan is dat u onmiddellijk tot actie kunt overgaan, zonder voorafgaande discussies.

Naast de verplichte maatregelen bij hitte, kan het hitteplan ook volgende elementen bevatten:

  • Sta werknemers toe vroeger te beginnen werken en hun uurrooster aan te passen aan de zomertemperaturen.
  • Plan het werk zo in dat de zwaarste (fysieke) inspanningen ’s morgens vroeg of ’s avonds laat gebeuren, of stel ze uit tot een koudere periode.
  • Vermijd zo veel mogelijk onnodige zware inspanningen of verplaatsingen en sta tijdelijk een wat lager werktempo toe.
  • Sta aangepaste kledij toe (warmtereflecterende kledij, eventueel korte broek en T-shirt. Let op, dit is niet altijd mogelijk).
  • Hou preventief zonneweringen dicht om te vermijden dat een gebouw al bij de eerste zonnestralen opwarmt.