e-Coach beeldschermwerk

Sinds begin 2016 is het periodiek gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers niet langer verplicht. Het is vervangen door een vijfjaarlijkse risicoanalyse van beeldschermwerk. Die analyse kunt u medewerkers zelf laten uitvoeren aan de hand van onze online tool: de e-Coach beeldschermwerk.

Daarmee analyseren en verbeteren uw beeldschermwerkers stapsgewijs en in slechts 15 minuten hun werkpost via concrete instructies en advies. Ze krijgen onmiddellijk feedback, optimaliseren hun werkplek en krijgen een overzicht van hun werkpunten. Heeft u meer dan 20 beeldschermwerkers in dienst, dan krijgt u als werkgever bovendien een groepsverslag van de resultaten.